• Број Јеховиних сведока: 128 980

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 1 708

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 220 124

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 504

  • Број становника: 64 979 548