Јеховини сведоци у Турској постоје од 1931. Прогонство су трпели све до краја 1980-их. Након тога, власти су с временом промениле свој став и дозволиле им да учествују у верским активностима, али им нису одобриле захтеве за регистрацију. Ситуација се променила у јулу 2007, када су Јеховини сведоци добили повољне пресуде на турским судовима и били званично регистровани. Данас Сведоци са извесном мером слободе могу одржавати састанке и учествовати у верским активностима.

Ипак, турска влада не признаје право на приговор савести на служење војске. Зато Јеховини сведоци који због приговора савести одбијају да служе војску већ годинама доживљавају проблеме. Увек изнова им стижу позиви за војску, затим су судски гоњени и на крају добијају велике новчане и затворске казне. Европски суд за људска права је од 2011. три пута пресудио у корист Сведока, а Савет Уједињених нација за људска права је 2012. донео повољну одлуку у вези са овим питањем. Међутим, Турска и даље прогони младе Сведоке који одбијају да служе војску.

Турска је 2003. изменила урбанистички закон како би дозволила неисламским мањинама да граде и поседују своје верске објекте. Међутим, општинске власти и домаћи судови по устаљеној пракси одбијају да Дворанама Краљевства Јеховиних сведока одобре статус верског објекта. Два оваква случаја тренутно се решавају на Европском суду за људска права.