• Број Јеховиних сведока: 1 232 293

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 13 578

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 2 459 741

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 263

  • Број становника: 324 459 000