• Број Јеховиних сведока: 165 470

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 2 118

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 267 296

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 497

  • Број становника: 82 315 658