Пређи на садржај

5. НОВЕМБАР 2014.
КИРГИЗИЈА

Врховни суд Киргизије подржава верску слободу Јеховиних сведока

Врховни суд Киргизије подржава верску слободу Јеховиних сведока

Четврти септембар 2014. био је значајан дан за Јеховине сведоке и верску слободу у Киргизији. Тог дана је Уставно веће Врховног суда Киргизије прогласило неуставним делове Закона о религији из 2008. * Том одлуком је потврђено право Јеховиних сведока да слободно учествују у својим верским активностима у јужном делу Киргизије, где им је током последње четири године оспораван правни статус.

Јеховини сведоци су регистровани у Киргизији 1998. и у целој земљи су имали извесну слободу вероисповести. Међутим, када је ступио на снагу Закон о религији из 2008, полиција је у више наврата упадала на верске састанке Јеховиних сведока у јужном делу Киргизије, тврдећи да је њихова активност у том региону „нелегална“, јер нису регистровани као верска организација на локалном нивоу. У исто време, Државни одбор за верска питања погрешно је применио неке одреднице овог закона како би спречио Сведоке да се региструју у овом региону. Одлука од 4. септембра уклонила је те препреке.

Значајан напредак на правном пољу

Закон о религији из 2008. забрањује „активност и деловање религиозне организације“ која није регистрована (члан 8(2)). Државни одбор за верска питања је на основу овог члана забранио активности Јеховиних сведока у многим градовима у Киргизији у којима они нису регистровани на локалном нивоу. Према истом закону, пре него што се верска организација пријави за регистрацију код Државног одбора за верска питања, градско веће треба да одобри оверен списак 200 оснивача те верске организације (члан 10(2)). Ово је довело Јеховине сведоке у незгодну ситуацију – да би одржавали своје састанке у складу са законом, Државни одбор за верска питања им је рекао да морају бити регистровани на локалном нивоу, али они то нису могли да учине јер градска већа нису желела да одобре њихов списак оснивача. Тако су Државни одбор за верска питања и локалне власти имали основ да Сведоцима праве проблеме, јер они нису могли да испуне услове за регистровање. Због тога су Сведоци поднели молбу Уставном већу, тражећи измену овог закона.

У својој одлуци, Уставно веће је навело да су „све верске заједнице једнаке пред законом и да ниједан појединац нити група који припадају одређеној религији не смеју бити повлашћени у односу на припаднике неке друге религије“. Суд је прогласио незаконитим члан 10(2) – према коме је било потребно да градско веће одобри списак оснивача неке верске организације. Такође је закључио да је члан 8(2) „погрешно протумачен“. Суд је изјавио да свака верска организација на основу права на верску слободу може слободно учествовати у верским активностима у било ком делу земље који наведе у документу о оснивању. Верска заједница Јеховиних сведока у Киргизији навела је у документу о оснивању из 1998. да њене активности обухватају целу земљу. То значи да Јеховини сведоци сада могу слободно и без сметњи учествовати у верским активностима у свим деловима Киргизије.

Добра вест за жртве дискриминације

Одлука од 4. септембра обрадовала је Јеховине сведоке у јужном делу Киргизије, а посебно Оксану Корјакину и њену мајку Надежду Сергиенко, које живе у граду Ош. Оне су биле у кућном притвору од марта 2013. због наводних кривичних дела које су починиле док су проповедале. Упркос јасним доказима који потврђују да су недужне, Оксана и Надежда су оптужене да су узеле новац на превару од три старије жене.

Суђење је одржано у градском суду у граду Ош у септембру 2014, а 7. октобра 2014. суд је ове две жене ослободио свих оптужби и досудио им право на потпуну надокнаду за неправедно гоњење, задржавање и кућни притвор. Суд је признао да су ове две Сведокиње биле жртве верских предрасуда и дискриминације и да су постале мета напада на основу лажне тврдње да су активности Јеховиних сведока у граду Ош незаконите јер нису регистровани као верска организација на локалном нивоу. У закључном излагању, Оксана и Надежда су се позвале на одлуку Уставног већа од 4. септембра, према којој су активности Јеховиних сведока у граду Ош и у целој Киргизији законите.

Оксана Корјакина и Надежда Сергиенко

Подршка међународним људским правима

Као потписница Међународног споразума Уједињених нација о цивилним и политичким правима, Киргизија се обавезала да ће поштовати људска права и основне слободе својих грађана – слободу вероисповести, слободу окупљања и слободу изражавања. Својим недавним одлукама које штите верску слободу, Уставно веће Врховног суда Киргизије снажно је подржало људска права и основне слободе. Скоро 5000 Јеховиних сведока у Киргизији цени верску слободу коју имају и веома су захвални државним институцијама које бране и подржавају основне слободе драгоцене свим људима.

^ одл. 2 Пун назив овог закона гласи „Закон Киргиске Републике о слободи вероисповести и верским организацијама у Киргиској Републици.“