• Број Јеховиних сведока: 1 707

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 30

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 3 594

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 5 244

  • Број становника: 8 952 000