• Број Јеховиних сведока: 18 150

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 225

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 30 044

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 205

  • Број становника: 3 718 200