Јеховини сведоци у Бугарској постоје од 1888. Године 1938, регистровали су своје правно тело, али је та регистрација поништена када је 1944. земљом завладао комунистички режим. Строга ограничења су била наметнута на дело Сведока све до 1991, када је Хришћанска верска заједница Јеховиних сведока, њихово правно тело, била званично регистрована. Међутим, године 1994, након једне јавне клеветничке кампање против „нетрадиционалних“ религија и ступања на снагу строгог закона из области религије, Јеховини сведоци и друге верске заједнице изгубиле су свој правни статус. Након тога, полиција је почела да хапси Јеховине сведоке, прекида њихове верске састанке и одузима њихову литературу. Јеховини сведоци у том периоду нису имали правну заштиту бугарских судова.

Јеховини сведоци су најпре искористили све правне могућности које су им стајале на располагању у Бугарској, а затим су се обратили Европском суду за људска права. Овај суд је 1998, 2001. и 2004. прихватио споразумна решења склопљена између Сведока и бугарских власти. Након постигнутих нагодби, Бугарска је поново регистровала Јеховине сведоке као религију. Такође је подржала и њихово право на слободу вероисповести, укључујући и право на приговор савести на војну службу, право на цивилну службу и право да неометано испољавају своју веру.

Јеховини сведоци у Бугарској захвални су на извесној мери верске слободе и углавном немају проблема с исповедањем своје вере. Међутим, неке градске власти ограничавају њихове активности тако што погрешно примењују локалне прописе који се тичу јавног сведочења или тако што одбијају да издају дозволе за градњу њихових Дворана Краљевства. Такође, неки појединци су физички злостављали и малтретирали Јеховине сведоке. Иако им надлежни органи до неке мере пружају помоћ, углавном их не штите и кривично не гоне нападаче. Сведоци и даље покушавају да реше проблеме с бугарским властима, а случај у вези са издавањем дозвола за градњу Дворана Краљевства налази се пред Европским судом за људска права.