• Број Јеховиних сведока: 2 475

  • Број скупштина Јеховиних сведока: 56

  • Број присутних на Спомен-свечаности: 5 327

  • Број Јеховиних сведока у односу на број становника: 1 према 2 863

  • Број становника: 7 085 000