Овај радни лист ће ти помоћи да направиш план за учење страног језика.