Пређи на садржај

Шта су Десет Божјих заповести?

Шта су Десет Божјих заповести?

Одговор из Светог писма

 Десет заповести су закони које је Бог дао древним Израелцима. Ти закони су познати и као Десет речи, што је дослован превод хебрејског израза асерет хадварим. Тај израз се три пута појављује у Пентатеуху (Тори), како се називају првих пет књига Светог писма (Излазак 34:28; Поновљени закони 4:13; 10:4). Од одговарајућег израза на грчком, дека (десет) логос (речи), настао је назив „Декалог“.

 Бог је Десет заповести записао на две камене плоче и дао их свом пророку Мојсију на гори Синај (Излазак 24:12-18). Десет заповести су записане у Изласку 20:1-17 и Поновљеним законима 5:6-21.

 Десет заповести

  1.   Обожавај једино Бога Јехову (Излазак 20:3).

  2.   Не обожавај идоле (Излазак 20:4-6).

  3.   Не узимај узалуд Божје име (Излазак 20:7).

  4.   Држи сабат (Излазак 20:8-11).

  5.   Поштуј родитеље (Излазак 20:12).

  6.   Не убиј (Излазак 20:13).

  7.   Не чини прељубу (Излазак 20:13).

  8.   Не кради (Излазак 20:15).

  9.   Не сведочи лажно (Излазак 20:16).

  10.   Не пожели (Излазак 20:17).

 Зашто подела Десет заповести није увек иста?

 У Светом писму, те заповести нису нумерисане. Због тога постоје различита мишљења о томе како оне треба да буду подељене. Горња подела је најуобичајенија. Међутим, постоје и неке друге. Те разлике се односе на прву, другу и последњу заповест. a

 Која је била сврха Десет заповести?

 Десет заповести су биле део Мојсијевог закона. Тај закон је обухватао преко 600 прописа који су сачињавали споразум или савез између Бога и древног Израела (Излазак 34:27). Бог је израелском народу обећао благостање уколико се буде држао Мојсијевог закона (Поновљени закони 28:1-14). Међутим, главна сврха Закона била је да припреми Израелце за долазак обећаног Месије, то јест Христа (Галатима 3:24).

 Да ли су хришћани обавезни да се придржавају Десет заповести?

 Не. Бог је свој Закон, који обухвата и Десет заповести, дао древном Израелу (Поновљени закони 5:2, 3; Псалам 147:19, 20). Хришћани нису под Мојсијевим законом и чак су и хришћани јеврејског порекла били „ослобођени Закона“ (Римљанима 7:6). b На место Мојсијевог закона дошао је „Христов закон“ који обухвата све оно чему је Исус поучио своје следбенике (Галатима 6:2; Матеј 28:19, 20).

 Да ли су Десет заповести и данас корисне?

 Да. Пошто Десет заповести показују како Бог размишља, имаћемо доста користи ако их будемо проучавали (2. Тимотеју 3:16, 17). Десет заповести се темеље на поузданим начелима која никада неће престати да важе (Псалам 111:7, 8). У ствари, многа од тих начела налазе се у основи учења која су записана у такозваном Новом Завету. (Видети „ Начела из Десет заповести која се налазе у Новом Завету“.)

 Исус је научавао да се цео Закон, укључујући и Десет заповести, темељи на двема основним заповестима. Он је рекао: „’Воли Јехову, свог Бога, свим својим срцем и свом својом душом и свим својим умом.‘ То је највећа и прва заповест. Друга, слична овој, јесте: ’Воли свог ближњег као самог себе.‘ На овим двема заповестима темељи се сав Закон“ (Матеј 22:34-40). Према томе, иако се од хришћана не очекује да се држе Мојсијевог закона, заповеђено им је да воле Бога и своје ближње (Јован 13:34; 1. Јованова 4:20, 21).

  Начела из Десет заповести која се налазе у Новом Завету

Начело

Нови Завет

Обожавај једино Бога Јехову

Откривење 22:8, 9

Не обожавај идоле

1. Коринћанима 10:14

Поштуј Божје име

Матеј 6:9

Редовно одвајај време за обожавање Бога

Јеврејима 10:24, 25

Поштуј родитеље

Ефешанима 6:1, 2

Не убиј

1. Јованова 3:15

Не чини прељубу

Јеврејима 13:4

Не кради

Ефешанима 4:28

Не сведочи лажно

Ефешанима 4:25

Не пожели

Лука 12:15

a Традиционална јеврејска подела „подразумева да је Из[лазак] xx. 2 прва ’реч‘, а стихови 3-6 се сматрају још једном, то јест другом заповешћу“ (The Jewish Encyclopedia). С друге стране, католици сматрају Излазак 20:1-6 једном заповешћу. Према томе, заповест која се односи на непоштовање Божјег имена представља другу заповест. Да би укупан број остао исти, последњу заповест која се односи на жудњу за женом свог ближњег и жудњу за имовином посматрају као две одвојене заповести.

b У Римљанима 7:7, десета заповест се даје као пример Закона, чиме је потврђено да је Мојсијев закон обухватао и Десет заповести.