Пређи на садржај

Шта је пакао? Да ли је то место вечних мука?

Одговор из Светог писма

Неки библијски преводи користе реч „пакао“ за хебрејски израз „шеол“ и грчки еквивалент „хад“. Оба ова изворна израза односе се на заједнички гроб у који одлазе умрли (Псалам 16:10, фуснота; Дела апостолска 2:27, фуснота). Многи верују да се људи муче у пакленој ватри, као што је приказано на слици. Међутим, Свето писмо научава нешто друго.

  1. Они који су у паклу нису свесни ничега и не осећају бол. „Нема ни рада, ни размишљања, ни знања, ни мудрости у гробу [дословно: ’шеолу‘, фуснота]“ (Проповедник 9:10).

  2. Добри људи иду у пакао. Богобојазни људи Јаков и Јов знали су да ће отићи тамо (Постанак 37:35; Јов 14:13).

  3. Казна за грех је смрт, а не мучење у пакленој ватри. „Ко је умро, ослобођен је од свог греха“ (Римљанима 6:7).

  4. Вечно мучење је у суштој супротности с Божјом правдом (Поновљени закони 32:4). Када је први човек Адам згрешио, Бог му је рекао да ће бити кажњен тако што ће једноставно престати да постоји: „Прах [си] и у прах ћеш се вратити“ (Постанак 3:19). Да је послао Адама да се мучи у пакленој ватри, Бог би лагао.

  5. Вечно мучење је за Бога незамисливо. Идеја да Бог кажњава људе мучењем у пакленој ватри у супротности је с библијским учењем да је Бог љубав (1. Јованова 4:8; Јеремија 7:31).