Пређи на садржај

Да ли ико зна ко је стварно написао Свето писмо?

Да ли ико зна ко је стварно написао Свето писмо?

Одговор из Светог писма

 Многи су чули да не можемо са сигурношћу знати ко је написао Свето писмо. Међутим, Свето писмо на више места јасно открива ко је записао оно што стоји у њему. Неке књиге у Светом писму започињу изразима као што су „речи Немије“, „визија Исаије“ и „Јеховина реч која је дошла Јоилу“ (Немија 1:1; Исаија 1:1; Јоило 1:1).

 Многи библијски писци су потврдили да су писали у име јединог истинитог Бога, Јехове, и да их је он водио у писању. Пророци који су записали хебрејски део Светог писма више од 300 пута су рекли: „Овако каже Јехова“ (Амос 1:3; Михеј 2:3; Наум 1:12). Други библијски писци су примили поруку од Бога преко анђела (Захарија 1:7, 9).

 Свето писмо је писало око 40 мушкараца у периоду од 1 600 година. Неки од њих су написали више од једне библијске књиге. Свето писмо је заправо минијатурна библиотека од 66 књига. У њој се налази 39 књига хебрејског дела Светог писма, који многи називају Стари завет, и 27 књига грчког дела Светог писма, који се често назива Нови завет.