Пређи на садржај

Да ли је Свето писмо противречно?

Да ли је Свето писмо противречно?

Одговор из Светог писма

 Не, цело Свето писмо је складно. Иако се чини да су неки стихови противречни, обично се могу исправно разумети ако се примене нека од следећих начела:

  1.   Осмотрите контекст. Сваки аутор може деловати противречно ако се његове речи извуку из контекста.

  2.   Узмите у обзир из ког угла писац описује догађај. Очевици могу тачно описати догађај, али не морају користити исте речи нити навести исте детаље.

  3.   Узмите у обзир историјске чињенице и обичаје.

  4.   Запазите разлику између фигуративне и дословне употребе неког израза.

  5.   Узмите у обзир да се неки поступак може приписати одређеној особи, иако га она лично није извршила. a

  6.   Користите тачан превод Светог писма.

  7.   Немојте оно што Библија каже мирити с погрешним верским учењима и догмама.

 Следећи примери показују како се помоћу ових начела могу објаснити наизгледна неслагања у Библији.

1. начело: Контекст

  Ако је седмог дана Бог починуо од свих дела, зашто је речено да ради све до сада? Контекст записа о стварању из Постанка показује да се изјава да „од седмог дана [Бог] почива од свих дела која је начинио“ односи само на стварање на земљи (Постанак 2:2-4). Исусова изјава да Бог „ради све до сада“ није противречна, јер је Исус говорио о другим Божјим делима (Јован 5:17). Између осталог, Бог је надахнуо писање Светог писма, пружа вођство људима и брине о њима (Псалам 20:6; 105:5; 2. Петрова 1:21).

2. и 3. начело: Угао посматрања и историја

  Где је Исус вратио вид слепом човеку? Лукино јеванђеље каже да је Исус излечио слепог човека „док се приближавао Јерихону“, а паралелни запис из Матејевог јеванђеља помиње два слепа човека и каже да су били излечени када је Исус ’излазио из Јерихона‘ (Лука 18:35-43; Матеј 20:29-34). Ова два записа, која су забележена из различитог угла, заправо се допуњују. Матеј је прецизнији пошто спомиње двојицу, док се Лука усредсредио на човека коме се Исус обратио. Што се тиче места догађаја, археолози су открили да се Јерихон у Исусово време састојао од два дела, старог јеврејског и новијег римског, који је био удаљен око километар и по. Исус је вероватно био између ова два дела града када је учинио то чудо.

4. начело: Фигуративни и дословни изрази

  Да ли ће земља бити уништена? У Проповеднику 1:4 пише да „земља остаје заувек“, што је за неке супротно изјави да ће ’земља и сва дела на њој сагорети‘ (2. Петрова 3:10, Бакотић). Међутим, у Библији се израз „земља“ користи и у дословном смислу, када се односи на нашу планету, и у фигуративном смислу, када се односи на људе који живе на њој (Постанак 1:1; 11:1). Уништење „земље“ о ком се говори у 2. Петровој 3:10 не односи се на то да ће наша планета изгорети, већ на ’уништење безбожника‘ (2. Петрова 3:7).

5. начело: Приписивање

  Ко је у Капернауму Исусу пренео стотникову молбу? Матеј 8:5, 6 каже да је стотник (заповедник чете) лично дошао код Исуса, док Лука 7:3 каже да је стотник послао јудејске старешине да га замоле да дође. Ово наизгледно неслагање могло би се објаснити тиме да је заповедник упутио молбу преко старешина, које је послао као своје представнике.

6. начело: Тачан превод

  Да ли смо сви грешни? Библија научава да смо сви наследили грех од првог човека, Адама (Римљанима 5:12). Неки преводи звуче противречно јер кажу да добра особа „нема греха“ (1. Јованова 3:6, The Bible in Basic English). Међутим, у изворном тексту грчки глагол за „грешити“ у 1. Јовановој 3:6 налази се у садашњем времену, што на том језику указује на трајну радњу. Постоји разлика између наслеђеног греха, који не можемо избећи, и намерног кршења Божјих закона. Стога, неки преводи решавају ову наизгледну противречност тако што исправно користе изразе као што су „не греши“ и „не чини намеран грех“ (Превод Нови свет; Phillips).

7. начело: Свето писмо, а не догма

  Да ли је Исус једнак Богу или мањи од њега? Исус је рекао: „Ја и Отац једно смо“, што је на први поглед супротно изјави: „Отац [је] већи од мене“ (Јован 10:30; 14:28). Да бисмо исправно разумели ове стихове, морамо сазнати шта Библија заиста каже о Јехови и Исусу, а не покушавати да ускладимо ове стихове с догмом о Тројству, која се не темељи на Библији. Библија показује да Јехова није само Исусов Отац већ и Исусов Бог, кога и сам Исус обожава (Матеј 4:10; Марко 15:34; Јован 17:3; 20:17; 2. Коринћанима 1:3). Исус није једнак Богу.

 Контекст Исусове изјаве: „Ја и Отац једно смо“ показује да је Исус говорио о томе да су његов Отац, Јехова Бог, и он јединствени у намери. Затим је рекао: „Отац [је] у јединству са мном и ја у јединству с Оцем“ (Јован 10:38). Исус и његови следбеници такође су јединствени у намери, јер се молио Богу за њих: „Дао сам им славу коју си ти дао мени, да буду једно као што смо ми једно, ја у јединству с њима и ти у јединству са мном“ (Јован 17:22, 23).

a На пример, у тексту о Таџ Махалу, Encyclopædia Britannica каже да га је „изградио могулски шах Џахан“. Међутим, није га он лично изградио, јер се у тексту наводи да га је градило „више од 20000 радника“.