Пређи на садржај

Да ли је Исус умро на крсту?

Да ли је Исус умро на крсту?

Одговор из Светог писма

 Многи сматрају да је крст најпознатији хришћански симбол. Међутим, Свето писмо не описује предмет на ком је Исус погубљен, тако да нико не може са сигурношћу рећи каквог је облика он био. Ипак, из Светог писма се види да Исус није умро на крсту, већ на усправном стубу.

 Када се говори о Исусовом погубљењу, у Светом писму се углавном користи грчка реч ставрос (Матеј 27:40; Јован 19:17). Премда се у многим библијским преводима ова реч преноси са „крст“, бројни изучаваоци се слажу да је њено основно значење „усправан стуб“. a Дело A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament наводи да ставрос „никада не означава две греде које су укрштене под било којим углом“.

 Као синоним за ставрос, у Библији се користи и грчка реч ксилон (Дела апостолска 5:30; 1. Петрова 2:24). Та реч значи „греда“, „дебло“, „стуб“ и „дрво“. b The Companion Bible зато наводи: „На грчком језику Н[овог] з[авета] не постоји ништа што би чак и указивало на две греде.“

Да ли Бог одобрава употребу крста?

Crux simplex – латински назив стуба за погубљење злочинаца

 Без обзира на облик предмета на ком је Исус умро, на основу следећих чињеница и библијских стихова можемо закључити да крст не треба користити у обожавању Бога.

  1.   Бог је забранио употребу ликова и симбола, међу којима је и крст. Бог је заповедио Израелцима да не користе „лик било каквог идола“. Слично томе, хришћанима је речено да ’беже од идолопоклонства‘ (Поновљени закони 4:15-19; 1. Коринћанима 10:14).

  2.   Хришћани из првог века нису користили крст. c Сви хришћани треба да се држе учења апостола и да се угледају на њих (2. Солуњанима 2:15).

  3.   Крст се првобитно користио у паганским религијама. d Стотинама година након Исусове смрти, када су цркве одступиле од његових учења, новим верницима се „у великој мери допуштало да задрже своја паганска обележја и симболе“, међу којима је и крст (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words). Међутим, Библија не одобрава прихватање паганских симбола да би се придобили нови верници (2. Коринћанима 6:17).

a Видети New Bible Dictionary, треће издање, приредио Дерек Вуд, страна 245; Theological Dictionary of the New Testament, том VII, страна 572; The International Standard Bible Encyclopedia, ревидирано издање, том 1, страна 825; и The Imperial Bible-Dictionary, том II, страна 84.

b Видети The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, страна 1165; A Greek-English Lexicon, од Хенрија Лидла и Роберта Скота, девето издање, стране 1191-1192; и Theological Dictionary of the New Testament, том V, страна 37.

c Видети Encyclopædia Britannica, 2003, одредница “Cross”; The Cross–Its History and Symbolism, страна 40; и The Companion Bible, Oxford University Press, додатак 162, страна 186.

d Видети The Encyclopedia of Religion, том 4, страна 165; The Encyclopedia Americana, том 8, страна 246; и Symbols Around Us, стране 205-207.