Пређи на садржај

Да ли је Бог стварао различите животне облике путем еволуције?

Да ли је Бог стварао различите животне облике путем еволуције?

Одговор из Светог писма

 Није. Свето писмо јасно каже да је Бог створио људе, као и различите врсте биљака и животиња (Постанак 1:12, 21, 25, 27; Откривење 4:11). a У њему стоји да сви људи потичу од Адама и Еве, наших прародитеља (Постанак 3:20; 4:1). Постоји теорија, која је позната као „теистичка теорија“, по којој је Бог путем еволуције створио различите животне облике. Међутим, Свето писмо не подупире тако нешто. Па ипак, ниједан део Светог писма се не сукобљава с научним схватањима да су у оквиру једне врсте могуће варијације. b

 Да ли је Бог стварао путем еволуције?

 Појам „теистичка еволуција“ може се односити на разне теорије о томе како је свет настао. Према једној енциклопедији, под овим изразом се подразумева да је „Бог користио природну селекцију као један од механизама приликом стварања“ (Encyclopædia Britannica).

 Још неке теорије које могу бити садржане у концепту теистичке еволуције јесу следеће:

  •   Сав живи свет води порекло од једног животног облика из далеке прошлости.

  •   Један животни облик може еволуирати у потпуно други животни облик, што је познато као макроеволуција.

  •   Бог је тај који на неки начин покреће ове процесе.

 Да ли се записи из Светог писма могу објаснити еволуцијом?

 Концепт теистичке еволуције подразумева да библијски запис о стварању није потпуно тачан. Међутим, Исус је говорио о догађајима записаним у Постанку као о историјским чињеницама (Постанак 1:26, 27; 2:18-24; Матеј 19:4-6). У Светом писму пише да је Исус, пре него што је дошао на земљу, живео на небу и заједно са Богом стварао све што постоји (Јован 1:3). Према томе, теорија да је Бог путем еволуције створио све животне облике коси се са библијским учењима.

 Да ли је способност биљака и животиња да се прилагоде доказ да могу да еволуирају у неку другу врсту?

 Свето писмо не говори о томе колико се подврста може појавити у оквиру једне врсте. Исто тако, библијски записи не побијају могућност да се у оквиру једне врсте у некој наредној генерацији појаве неке нове подврсте, често као резултат прилагођавања на нову средину. Премда се таква способност организма понекад узима као доказ који подупире теорију еволуције, не можемо рећи да је на такав начин икада настала нека потпуно нова врста.

a Значење речи „врста“ у контекстима у којима се та реч користи у Светом писму може бити много шире него значење те речи у неком научном контексту. Осим тога, понекад се каже да је нека врста еволуирала и да је настала нова. Међутим, заправо се ради само о варијацијама у оквиру исте врсте и такво схватање се не коси са начином на који је реч „врста“ коришћена у библијској књизи Постанак.

b Овај концепт је познат као микроеволуција.