Пређи на садржај

На кога или на шта се односи израз „Алфа и Омега“?

На кога или на шта се односи израз „Алфа и Омега“?

Одговор из Светог писма

 Израз „Алфа и Омега“ односи се на Свемоћног Бога Јехову и у Светом писму се појављује свега три пута (Откривење 1:8; 21:6; 22:13). a

Зашто Бог за себе каже да је „Алфа и Омега“?

 Књига Откривење се налази у Новом завету, делу Библије писаном на грчком језику. У грчком алфабету, алфа је прво, а омега последње слово. Зато се изразом „Алфа и Омега“ Јехова сасвим прикладно описује као „почетак и свршетак“ (Откривење 21:6). Он је одувек Свемоћни Бог и то ће заувек остати. Једино он постоји „одувек и заувек“ (Псалам 90:2).

Ко је „први и последњи“?

 Овај израз се у Светом писму користи и за Бога Јехову и за његовог Сина Исуса, али нема исто значење. Погледајмо то на два примера.

  •   У Исаији 44:6, Јехова каже: „Ја сам први и ја сам последњи, осим мене нема Бога.“ Тиме он истиче да је он вечни Бог и да осим њега нема другог правог Бога (Поновљени закони 4:35, 39). Према томе, у овом случају израз „први и последњи“ има исто значење као и „Алфа и Омега“.

  •   Поред тога, израз „Први [протос, а не алфа] и Последњи [есхатос, а не омега]“ налази се у Откривењу 1:17, 18 и 2:8. Међутим, контекст ових стихова показује да је овде реч о некоме ко је умро, а затим био ускрснут. Према томе, ови стихови не указују на Бога јер он није смртан (Авакум 1:12). Насупрот томе, Исус је умро, а затим ускрснуо (Дела апостолска 3:13-15). Он је био први човек који је ускрснуо као духовно биће и живеће на небу „у сву вечност“ (Откривење 1:18; Колошанима 1:18). Сва наредна ускрсења одвијају се преко њега (Јован 6:40, 44). Дакле, он је последњи ког је ускрснуо сам Јехова (Дела апостолска 10:40). У том смислу је и Исус „Први и Последњи“.

Да ли Откривење 22:13 доказује да је Исус „Алфа и Омега“?

 Не. Није јасно ко изговара речи из Откривења 22:13 зато што у овом поглављу има више особа које говоре. Професор Вилијам Баркли је о овом делу књиге Откривење рекао: „Изјаве нису забележене неким одређеним редом [...] и често је веома тешко одредити ко говори“ (The Revelation of John, 2. том, ревидирано издање, страна 223). Пошто се титула „Алфа и Омега“ на другим местима у Откривењу односи на Бога Јехову, може се рећи да се тај израз и у овом стиху односи на њега.

a У преводу Даничић-Караџић, овај израз се појављује и у Откривењу 1:10. Међутим, пошто се не налази у најстаријим библијским рукописима на грчком већ је касније додат, већина савремених превода га изоставља.