Пређи на садржај

Допада ми се особа истог пола – да ли то значи да сам хомосексуалац?

Допада ми се особа истог пола – да ли то значи да сам хомосексуалац?

 Не мора да значи!

 Чињеница: У многим случајевима, привлачност према истом полу је често само пролазна фаза.

 До тог закључка је дошла и 16-годишња Лизет, коју је једном приликом привукла једна девојка. Она каже: „На часовима биологије научила сам да ниво хормона у периоду адолесценције може знатно варирати. Стварно мислим да би млади требало више да знају о свом телу јер би тада разумели да је привлачност према истом полу углавном пролазна, па не би осећали толики притисак да постану хомосексуалци.“

Сви млади се суочавају са избором – да ли да усвоје искривљено гледиште овог света о сексуалности или да следе висока морална мерила која се налазе у Божјој Речи

 Међутим, шта ако привлачност према истом полу за некога не буде само пролазна фаза? Зар Бог није окрутан када тражи да се особа коју привлачи исти пол клони хомосексуалности?

 Ако си потврдно одговорио на друго питање, треба да будеш свестан да се такво размишљање темељи на погрешном гледишту да се људи морају водити полним нагонима. Библија уважава достојанство човека тако што показује да се он може одупрети својим неприкладним сексуалним жељама уколико то стварно жели (Колошанима 3:5).

 Библија не поставља неразумне захтеве. Од оних који имају хомосексуалне жеље не очекује ништа више него од особа које привлачи супротан пол, наиме, да ’беже од блуда‘ (1. Коринћанима 6:18). Чињеница је да због бројних искушења милиони хетеросексуалаца који желе да живе по библијским мерилима морају испољавати самосавладавање. Исто могу и они који имају хомосексуалне склоности, уколико искрено желе да угоде Богу (Поновљени закони 30:19).