У овом инсерту из филма Ценили су Библију говори се о томе како је Вилијам Тиндејл превео Нови завет на енглески језик.