Спој библијску личност с њеним описом. Ко је од њих служио Јехови?