Преузми ноте и текст песмице и певај заједно са Аном. Сазнај када и где се можеш молити.