Ова песмица ће ти помоћи да упамтиш називе следећих 16 књига из хебрејског дела Светог писма.