Шта се догодило Кореју када се побунио против Мојсија и Арона у пустињи? Прочитајте илустровану причу онлајн или с папира.