Прочитајте песмицу са дететом. Преузмите је и заједно гледајте слике.