Пређи на садржај

Пређи на садржај

Како у Библији пронаћи неки стих

Како у Библији пронаћи неки стих

Списак библијских књига a

Назив књиге

Писац

Писање завршено

Постанак

Мојсије

1513. пре н. е.

Излазак

Мојсије

1512. пре н. е.

Левитска

Мојсије

1512. пре н. е.

Бројеви

Мојсије

1473. пре н. е.

Поновљени закони

Мојсије

1473. пре н. е.

Исус Навин

Исус Навин

о. 1450. пре н. е.

Судије

Самуило

о. 1100. пре н. е.

Рута

Самуило

о. 1090. пре н. е.

1. Самуилова

Самуило, Гад, Натан

о. 1078. пре н. е.

2. Самуилова

Гад, Натан

о. 1040. пре н. е.

1. Краљевима

Јеремија

580. пре н. е.

2. Краљевима

Јеремија

580. пре н. е.

1. Летописа

Јездра

о. 460. пре н. е.

2. Летописа

Јездра

о. 460. пре н. е.

Јездра

Јездра

о. 460. пре н. е.

Немија

Немија

п. 443. пре н. е.

Јестира

Мардохеј

о. 475. пре н. е.

Јов

Мојсије

о. 1473. пре н. е.

Псалми

Давид и други

о. 460. пре н. е.

Пословице

Соломон, Агур, Лемуило

о. 717. пре н. е.

Проповедник

Соломон

пре 1000. пре н. е.

Песма над песмама

Соломон

о. 1020. пре н. е.

Исаија

Исаија

п. 732. пре н. е.

Јеремија

Јеремија

580. пре н. е.

Тужбалице

Јеремија

607. пре н. е.

Језекиљ

Језекиљ

о. 591. пре н. е.

Данило

Данило

о. 536. пре н. е.

Осија

Осија

п. 745. пре н. е.

Јоило

Јоило

о. 820. пре н. е. (?)

Амос

Амос

о. 804. пре н. е.

Авдија

Авдија

о. 607. пре н. е.

Јона

Јона

о. 844. пре н. е.

Михеј

Михеј

пре 717. пре н. е.

Наум

Наум

пре 632. пре н. е.

Авакум

Авакум

о. 628. пре н. е. (?)

Софонија

Софонија

пре 648. пре н. е.

Агеј

Агеј

520. пре н. е.

Захарија

Захарија

518. пре н. е.

Малахија

Малахија

п. 443. пре н. е.

Матеј

Матеј

о. 41. н. е.

Марко

Марко

о. 60-65. н. е.

Лука

Лука

о. 56-58. н. е.

Јован

Јован (апостол)

о. 98. н. е.

Дела апостолска

Лука

о. 61. н. е.

Римљанима

Павле

о. 56. н. е.

1. Коринћанима

Павле

о. 55. н. е.

2. Коринћанима

Павле

о. 55. н. е.

Галатима

Павле

о. 50-52. н. е.

Ефешанима

Павле

о. 60-61. н. е.

Филипљанима

Павле

о. 60-61. н. е.

Колошанима

Павле

о. 60-61. н. е.

1. Солуњанима

Павле

о. 50. н. е.

2. Солуњанима

Павле

о. 51. н. е.

1. Тимотеју

Павле

о. 61-64. н. е.

2. Тимотеју

Павле

о. 65. н. е.

Титу

Павле

о. 61-64. н. е.

Филимону

Павле

о. 60-61. н. е.

Јеврејима

Павле

о. 61. н. е.

Јаков

Јаков (Исусов брат)

пре 62. н. е.

1. Петрова

Петар

о. 62-64. н. е.

2. Петрова

Петар

о. 64. н. е.

1. Јованова

Јован (апостол)

о. 98. н. е.

2. Јованова

Јован (апостол)

о. 98. н. е.

3. Јованова

Јован (апостол)

о. 98. н. е.

Јуда

Јуда (Исусов брат)

о. 65. н. е.

Откривење

Јован (апостол)

о. 96. н. е.

Напомена: Имена писаца неких књига и време завршетка писања не могу се са сигурношћу утврдити. Многе године су одређене само приближно. Скраћенице и њихово значење: „п.“ – „после“; „о.“ – „отприлике“.

a На овом списку се налази 66 библијских књига по реду по ком се оне појављују у највећем броју превода. Овај редослед је утврђен у 4. веку н. е.