Пређи на садржај

Пређи на садржај

Индекс библијских речи

А

АВА

 Ри 8:15 вичемо: А., Оче!

АВЕЉ

 Пст 4:8 Каин је насрнуо на А.

Мт 23:35 од крви праведног А. до

АВИГЕЈА

 1Са 25:3 А. разборита и лепа

АВРАХАМ

 Пст 21:12 Бог рекао А.: Послушај је

2Ле 20:7 свог пријатеља А.

Мт 22:32 Бог А., Бог живих

Ри 4:3 А. веровао Јехови

АДАМ

 Пст 5:5 А. живео 930 година

1Ко 15:22 као што у А. сви умиру

1Ко 15:45 Последњи А.

1Ти 2:14 није био преварен А., него жена

АЗАЗЕЛ

 Ле 16:8 Нека Арон баци жреб за А.

АКИЛА

 Дел 18:2 срео Јудејца који се звао А.

АЛАТКА

 Про 10:10 Ако се гвоздена а. иступи

АЛИЛУЈА

 (Видети ХВАЛИТЕ ЈАХ)

АЛКОХОЛНО ПИЋЕ

 Псл 20:1 а. води до немира

АЛФА

 От 1:8 Ја сам А. и Омега

АМИН

 Пз 27:15 цео народ нека каже: А.

1Ко 14:16 а. на твоје захваљивање Богу

2Ко 1:20 преко њега кажемо а.

АНА

 Лу 2:36, 37 пророчица А., 84 године

АНАНИЈА

 Дел 5:1 А., са женом Сапфиром

АНЂЕЛИ

 Пст 28:12 а. се пењали и силазили

Јов 4:18 тражи грешке својим а.

Мт 13:41 послаће а. и они ће сакупити

Мт 22:30 биће као а. на небу

Мт 24:31 а. ће сакупити његове изабране

1Ко 4:9 попут позоришне представе а.

1Ко 6:3 Зар не знате да ћемо судити а.?

Јев 13:2 не знајући угостили а.

1Пе 1:12 а. желе да завире

Ју 6 а. нису задржали првобитни положај

АНЂЕО

 2Кр 19:35 а. побио 185 000 људи

Пс 34:7 Јеховин а. стражари

Да 3:28 послао свог а. и избавио

Ос 12:4 [Јаков] се борио са а.

Дел 5:19 а. отворио затворска врата

Дел 12:11 послао свог а. и избавио ме

АНТИХРИСТИ

 1Јв 2:18 појавили се многи а.

АПОЛО

 Дел 18:24 А., речит човек

АПОСТОЛИ

 Мт 10:2 имена дванаесторице а.

Дел 15:6 А. и старешине су се окупили

1Ко 15:9 ја сам најмањи међу а.

АРАРАТ

 Пст 8:4 арка зауставила на брдима А.

АРЕОПАГ

 Дел 17:22 Павле насред А. рекао

АРКА

 Пст 6:14 Направи себи а.

АРМАГЕДОН

 От 16:16 место на хебрејском А.

АРТЕМИДА

 Дел 19:34 Велика је А. ефешка!

АРХАНЂЕО

 1Со 4:16 с гласом а.

Ју 9 а. Михаило имао спор с Ђаволом

АСТРОЛОЗИ

 Мт 2:1 а. су дошли у Јерусалим

АУТОРИТЕТ

 2Пе 2:10 презиру оне који имају а.

АХАН

 ИН 7:1 А. узео неке ствари

Б

БАЦАТИ

 Еф 4:14 деца, коју б. таласи

БДЕТИ

 Мт 26:41 Б. и молите се

От 16:15 Срећан је онај ко б.

БЕЖАТИ

 1Ко 6:18 Б. од блуда!

БЕЗАКОНИЦИ

 Лу 22:37 Био је убројан међу б.

БЕЗАКОЊЕ

 Мт 7:23 Одлазите, ви који чините б.

Мт 24:12 све више б., па ће охладнети љубав

2Со 2:7 б. тог човека већ делује

БЕЗВРЕДНО

 Пс 101:3 Пред своје очи ништа б.

1Ко 1:28 Бог је изабрао оно што је б.

БЕЗДАН

 От 11:7 звер која излази из б.

От 17:8 звер ће ускоро изаћи из б.

От 20:3 Бацио га је у б.

БЕЗОБЗИРАН

 Псл 14:16 б. и самоуверен

БЕЗУМНИК

 Лу 12:20 Б., ове ноћи ћеш умрети

БЕЗУМНИЦИ

 Пс 14:1 Б. говоре: Нема Јехове

БЕЛИ ЛУК

 Бр 11:5 како смо јели црни и б.!

БЕСАНЕ

 2Ко 6:5 у б. ноћима, без хране

БЕСМИСЛИЦА

 Лу 24:11 речи звучале као б.

БЕСМРТНО

 1Ко 15:53 смртно да постане б.

БЕСПЛАТНО

 Мт 10:8 Б. добили, б. и дајте

От 22:17 Ко год жели, нека узме воду живота б.

БЕСПОМОЋАН

 1Са 2:8 Б. подиже из прашине

Пс 40:17 ја сам б. и јадан

Пс 41:1 обзиран према б.

Пс 69:33 Јехова слуша вапај б.

БЕСПОСЛЕН

 2Пе 1:8 ни б. ни бесплодни

БЕСПРЕКОРАН

 Јов 1:8 праведан, б. у свему

БЕСПРЕКОРНО

 Пс 26:11 Ја ћу живети б.

БЕСПРЕКОРНОСТ

 1Ле 29:17 Боже, ти волиш б.

БЕСРАМАН

 2Пе 2:7 Лот патио због б. дела

БЕСРАМНО

 Ри 1:27 мушкарци чине што је б.

БЕСРАМНОСТ

 Га 5:19 блуд, нечистоћа, б.

БЕСЦИЉНО

 1Ко 9:26 ја не трчим б.

БИК

 Из 21:28 Ако б. убоде човека

Пз 25:4 Не завезуј уста б. кад врши жито

БИКОВИ

 1Ко 9:9 Зар је Богу стало до б.?

БИСЕРИ

 Мт 7:6 не бацајте б. пред свиње

Мт 13:45 Краљевство, као трговац који тражи б.

БИТКА

 1Са 17:47 Јехова одлучује о исходу б.

2Ле 20:17 Нећете се ви борити у овој б.

1Ко 14:8 ко ће се спремити за б.?

БЛАГ

 Псл 25:15 б. језик ломи кости

1Со 2:7 б. према вама, као мајка

2Ти 2:24 треба да буде б. према свима

1Пе 3:4 лепота мирног и б. духа

БЛАГО

 Псл 2:4 трагаш као за скривеним б.

Псл 10:2 Б. стечено на непоштен начин

Псл 18:11 Б. је за богатог човека утврђен град

Аг 2:7 б. из свих народа

Мт 6:21 где је б., тамо ће бити срце

Мт 13:44 Краљевство као б. скривено у пољу

2Ко 4:7 то б. имамо у земљаним посудама

БЛАГОСИЉАТИ

 Лу 6:28 б. оне који проклињу

Ри 12:14 Б. оне који вас прогоне

БЛАГОСЛОВ

 Пз 30:19 б. или проклетство

Псл 10:22 Б. од Јехове обогаћује

Мал 3:10 излити на вас б.

БЛАГОСЛОВИТИ

 Пст 1:28 Бог их б. и рекао

Пст 32:26 Нећу те пустити док ме не б.

Бр 6:24 Нека вас Јехова б.

БЛАГОСЛОВЉЕН

 Су 5:24 Јаиља б. више од свих жена

Јв 12:13 Б. онај који долази у Јеховино име

БЛИЖЊИ

 Лу 10:27 Воли б. као самог себе

Лу 10:36 који се од ове тројице показао као б.?

БЛИЗУ

 Пс 73:28 мени је добро бити б. Бога

Пс 145:18 Јехова је б. свих који га призивају

БЛУД

 Мт 15:19 зле мисли које воде до б.

Дел 15:20 да се уздржавају од б. и од крви

1Ко 6:18 Бежите од б.!

1Ко 10:8 Не чинимо ни б.

Га 5:19 б., нечистоћа, бесрамност

Еф 5:3 Нека се б. и не спомиње

1Со 4:3 Божја воља да се уздржавате од б.

БЛУДНИЦА

 Псл 7:10 жена обучена као б.

1Ко 6:16 ко се сједини с б., једно тело с њом

От 17:1 б. која седи на многим водама

От 17:16 замрзеће б., опустошиће је

БЛУДНИЦЕ

 Лу 15:30 с б. расуо твоју имовину

БЛУДНИЦИ

 1Ко 5:9 да се не дружите с б.

1Ко 6:9 б. неће наследити Краљевство

БОГАТ

 Ле 19:15 немој повлађивати б.

Јер 9:23 Нека се б. човек не хвали

Лу 14:12 Кад приређујеш вечеру, немој звати б.

1Ти 6:17 б. да не буду уображени

От 3:17 Говориш: Б. сам

БОГАТО

 Пс 72:16 На земљи б. родити жито

БОГАТСТВО

 Пс 62:10 да срце не прионе за б.

Псл 11:4 Б. не помаже у дан гнева

Псл 11:28 Ко се узда у своје б., пропашће

Псл 30:8 Не дај ми ни сиромаштво ни б.

Про 5:10 ко воли б., никад му није доста

Ис 60:5 теби ће доћи б. народа

Ис 61:6 Јешћете б. народа

Јзк 28:5 због б. ти се узохолило срце

Мт 6:24 Не можете робовати Богу и б.

Мт 13:22 бриге овог света и заводљиво б.

Лу 16:9 стећи пријатеље користећи б.

БОГ

 Пз 10:17 Јехова, Б. над боговима

Мт 27:46 Б. мој, зашто си ме оставио?

Јв 1:18 Ниједан човек никада није видео Б.

Јв 17:3 добро упознају тебе, јединог правог Б.

Јв 20:17 Одлазим код свог Б. и вашег Б.

1Ко 8:4 постоји само један Б.

2Ко 4:4 б. овог света заслепио ум

Еф 4:6 Један је Б. и Отац свих

1Јв 4:8 Б. је љубав

БОЖЈА РЕЧ

 Мр 7:13 обезвређујете Б. предањем

1Со 2:13 прихватили као Б., што заиста и јесте

Јев 4:12 Б. је жива и делотворна

БОЈАТИ СЕ

 Пст 9:2 Нека вас се б. створења

2Ле 20:15 Не б. се тог великог мноштва

Пс 56:4 уздам се у Бога, не б. се

Пс 118:6 Јехова на мојој страни, нећу се б.

Псл 8:13 Б. се Јехове значи мрзети зло

Ис 41:10 Не б. се, јер сам ја с тобом

Лу 12:4 не б. се оних који убијају тело

От 2:10 Не б. се онога што ћеш претрпети

БОЛ

 Пс 78:40 наносили му б. у пустињи!

Ри 9:2 у срцу туга и непрекидан б.

БОЛЕСТ

 Мт 9:35 лечећи сваку б. и немоћ

БОЛЕСТАН

 Ис 33:24 Нико неће рећи: Б. сам

Ја 5:14 Да ли је неко међу вама б.?

БОЛЕСТИ

 Ис 53:4 он је понео наше б.

БОЛОВИ

 Ри 8:22 све створено, у б. до сада

БОРИТИ СЕ

 Дел 5:39 да се б. против Бога

Еф 6:12 Јер се не б. против крви и тела

1Ти 6:12 Б. се у доброј борби за веру

Ју 3 снажно се б. за веру

БРАК

 Пз 7:3 Немојте склапати б. с њима

1Ко 7:8 онима који нису у б. и удовицама

1Ко 7:9 боље ступити у б. него изгарати

1Ко 7:25 за оне који нису у б. немам заповест

1Ко 7:36 не греши. Такви нека ступе у б.

1Ко 7:38 ко не ступи у б., још боље чини

Јев 13:4 Нека сви поштују б.

БРАНИТИ

 Фп 1:7 б. и законски потврђивати право

БРАТ

 Псл 17:17 у невољи постаје б.

Псл 18:24 има пријатеља приврженијих од б.

1Ко 5:11 ко се назива б., а који је блудник

БРАТСКА ЉУБАВ

 Ри 12:10 Негујте б.

БРАЋА

 Мт 13:55 његова б. Јаков, Јосиф

Мт 23:8 ви сте сви б.

Мт 25:40 учинили једном од ове моје б.

1Пе 2:17 волите сву б.

1Пе 5:9 ваша б. по свету

БРЕМЕ

 Пс 38:4 моји преступи као тешко б.

Пс 55:22 Баци на Јехову своје б.

От 2:24 Не стављам на вас никакво друго б.

БРЕМЕНА

 Га 6:2 Носите б. један другога

БРЗОПЛЕТ

 Псл 19:2 ко је б., упада у грех

Псл 29:20 Јеси ли видео човека б. у речима?

БРИГА

 Псл 12:25 Од б. човеку срце клоне

2Ко 11:28 б. за све скупштине

БРИГЕ

 Мр 4:19 б. овог света, богатство

Лу 8:14 живот пун б., заокупљени богатством

Лу 21:34 срце заокупљено животним б.

1Ко 7:32 желео бих да будете без б.

БРИНУТИ (СЕ)

 Мт 6:34 Не б. се за сутрашњи дан

Мт 10:19 не б. се како ћете или шта говорити

Лу 12:25 тиме што се б. да продужи свој век

1Ко 7:32 Неожењен се б. за Господово дело

1Ко 12:25 делови тела б. једни о другима

Фп 4:6 Не б. се ни за шта

1Ти 5:8 ако неко не б. о својој породици

1Пе 5:7 јер се он б. за вас

БРОДОЛОМ

 2Ко 11:25 трипут сам доживео б.

1Ти 1:19 неки доживели б. вере

БРОЈАТИ

 Пс 90:12 Научи нас да б. дане

БУДАН

 Лу 21:36 б. и усрдно се молите

1Ко 16:13 Будите б., непоколебљиви у вери

БУДУЋНОСТ

 Пс 73:17 схватио каква их б. чека

Псл 24:20 онај ко је зао нема б.

Про 7:14 да не сазнају шта им доноси б.

БУНАР

 Псл 5:15 Пиј воду из свог б.

БУНИТИ СЕ

 Дел 17:7 б. се против царевих одредби

БУНТОВАН

 Псл 24:21 Не дружи се с б. људима

БУНТОВНИЦИ

 Бр 20:10 Слушајте, б.!

БУНТОВНИШТВО

 1Са 15:23 б. је грех као и гатање

В

ВАВЕЛ

 Пст 11:9 Зато је тај град назван В.

ВАВИЛОН

 Јер 51:6 Бежите из В.

Јер 51:30 В. ратници су престали да се боре

Јер 51:37 В. ће постати гомила камења

От 17:5 В. Велики, мајка блудницама

От 18:2 пала је блудница В. Велики

ВАГА

 Ле 19:36 Треба да имате тачну в.

Псл 11:1 Нетачна в. одвратна је Јехови

ВАЖНО

 Мт 23:23 оно што је у Закону в.: правду

ВАЗДУХ

 Еф 2:2 владара који влада в.

ВАЛ

 Јер 19:5 спаљивали синове приносећи их В.

ВАЛАМ

 Бр 22:28 магарица је рекла В.

ВАЛТАСАР

 Да 5:1 Краљ В. приредио гозбу

ВАПАЈИ

 Из 2:24 Бог је чуо њихове в.

ВАРЉИВ

 Јер 17:9 Срце је в. од свега

ВАРНАВА

 Дел 9:27 Тада му је В. помогао

ВАРУХ

 Јер 45:2 Јехова каже теби, В.

ВАТРА

 Јер 20:9 као в. у мојим костима

Мт 25:41 у вечну в. намењену Ђаволу

1Ко 3:13 в. ће показати како је ко градио

2Пе 3:7 одређени су за уништење в.

ВЕЛИКОДУШАН

 Псл 11:25 В. човек ће напредовати

1Ти 6:18 да буду в. и спремни да деле

ВЕЛИКОДУШНО

 Ја 1:5 Бог свима даје в.

ВЕЛИКО МНОШТВО

 От 7:9 в. које нико није могао избројати

ВЕНАЦ

 Мт 27:29 исплели су в. од трња

1Ко 9:25 да би добили распадљив в.

ВЕРА

 Лу 17:6 имали в. као зрно горушице

Лу 18:8 хоће ли Син човечји наћи такву в.?

Ри 1:17 праведник ће живети због в.

Ри 4:20 него му је в. дала снагу

2Ко 5:7 по в., а не по ономе што видимо

Га 6:10 нарочито својој браћи у в.

Еф 4:5 Један Господ, једна в., једно крштење

2Со 3:2 немају сви в.

2Ти 1:5 сећам се твоје нелицемерне в.

Јев 11:1 В. је чврсто поуздање

Јев 11:6 без в. није могуће угодити Богу

Ја 2:26 в. без дела мртва

1Пе 1:7 ваша испитана в.

ВЕРАН

 1Са 2:9 чува кораке својих в. слугу

2Са 22:26 С в. човеком поступаш верно

Пс 16:10 в. слуга неће доспети у гробну јаму

Пс 37:28 Јехова неће напустити в. слуге

Лу 16:10 Ко је в. у најмањем, в. је и у многоме

1Ко 4:2 од настојника се очекује да буду в.

1Ко 10:13 Бог је в. и неће дозволити

От 2:10 Буди в. све до смрти

ВЕРНА ЉУБАВ

 Из 34:6 Јехова, пун в.

Пс 13:5 ја се уздам у твоју в.

Пс 136:1⁠-26 његова в. траје вечно

Ос 6:6 мени је мила в., а не жртва

ВЕРНИЦА

 1Ко 7:12 није в., пристаје да живи с њим

1Ко 9:5 да се оженимо в. и водимо је са собом

ВЕРНОСТ

 Пес 8:6 в. је непопустљива као гроб

Ми 6:8 да поступаш праведно, да цениш в.

Авк 2:4 праведник ће живети због своје в.

ВЕРОВАТИ

 Пс 27:13 Шта би било да нисам в.

Јв 3:16 нико ко в. у њега

Јв 20:29 Срећни су који в. иако нису видели

2Ко 4:13 ми в. и зато говоримо

2Со 2:12 нису в. у истину

ВЕСЕЛЕИЛО

 Из 31:2 Изабрао сам В.

ВЕСЕЛИТИ СЕ

 Псл 8:30 в. се пред њим све време

Про 8:15 него да човек једе, пије и в. се

ВЕСТ

 Псл 25:25 добра в. из далеке земље

ВЕСТИ

 Пс 112:7 Неће се бојати лоших в.

Да 11:44 узнемириће га в.

ВЕТАР

 Про 11:4 Ко пази на в., никад неће сејати

1Ко 14:9 Говорићете у в.

Еф 4:14 које тамо-амо носи сваки в. учења

От 7:1 чврсто држе четири земаљска в.

ВЕТИЉ

 Пст 28:19 То место је назвао В.

ВЕТРОВИ

 Мт 7:25 дунули су в. и ударили на кућу

ВЕЋИ

 Јв 14:28 Отац је в. од мене

Фп 2:3 сматрајте друге в. од себе

1Јв 3:20 Бог је в. од нашег срца

ВЕЋИНА

 Јер 8:6 враћа на пут којим иде в.

ВЕЧЕРА

 1Ко 11:20 окупите да једете Господову в.

ВЕЧНИ ЖИВОТ

 Да 12:2 пробудиће се, једни за в.

Лу 18:30 у поретку који долази в.

Јв 3:16 не буде уништен, него да има в.

Јв 17:3 А да би добили в.

Дел 13:48 имали исправан став према в.

Ри 6:23 Божји дар је в.

1Ти 6:12 освој в.

ВЕЧНО

 Пст 3:22 не би убрао плод, појео и живео в.

ВЕЧНОСТ

 Про 3:11 људима у срце усадио свест о в.

ВЕШТ

 Псл 22:29 видео човека в. у свом послу

ВЕШТИНА

 Из 35:35 Обдарио их в. за послове

ВИДЕТИ

 Мт 6:1 праведна дела да би вас људи в.

Јв 1:18 Ниједан човек никада није в. Бога

Јв 7:24 Немојте судити по ономе што в.

Јв 14:9 Ко је в. мене, в. је и Оца

2Ко 4:18 гледамо на оно што се не в.

ВИЗИЈА

 Да 10:14 та в. открива шта ће се догодити

Авк 2:3 та в. ће се испунити у време

ВИКА

 Еф 4:31 љутњу, гнев, в.

ВИНО

 Ле 10:9 немојте да пијете в.

Пс 104:15 в. које човеку весели срце

Псл 20:1 В. води до подсмеха

Псл 23:31 Не гледај на в. кад се румени

Про 10:19 в. уноси весеље у живот

Ис 25:6 гозбу од изврсних в.

Ос 4:11 Блуд и в. одузимају човеку жељу

Јв 2:9 пробао воду претворену у в.

1Ти 5:23 узимај помало в. ради свог желуца

ВИНОГРАД

 Мт 20:1 унајми раднике за свој в.

Мт 21:28 Сине, иди данас да радиш у в.

Лу 20:9 човек засадио в. и отпутовао

ВИНОГРАДИ

 Ис 65:21 садиће в. и јешће њихов род

ВИСОКО

 Ри 12:16 Не мислите в. о себи

ВИТЛЕЈЕМ

 Ми 5:2 А ти, В. Ефрато

ВИТСАВЕЈА

 2Са 11:3 В., жена Урије

ВИШЕ

 1Со 4:1 да у томе још в. напредујете

1Со 4:10 подстичемо вас да то чините још в.

ВЛАДАР

 Јв 12:31 в. овог света бити свргнут

Јв 14:30 долази в. овог света, он нема власт

ВЛАДАРИ

 Дел 4:26 в. се удружују против Јехове

ВЛАДАТИ

 Пст 1:28 в. над свим створењима

Псл 16:32 бољи је ко в. собом

Псл 29:2 кад зао човек в., народ уздише

Про 8:9 човек в. над човеком на његову штету

Да 4:17 како би живи знали да Свевишњи в.

Ри 6:12 не дајте да грех в. у вашем телу

Ри 6:14 грех не сме да в. над вама

1Ко 9:27 в. својим телом и држим га као роба

1Со 4:4 да зна да в. својим телом

От 11:15 он ће в. као краљ у сву вечност

ВЛАСИ

 Мт 10:30 и све в. на глави избројане

ВЛАСНИШТВО

 Из 19:5 моје драгоцено в.

ВЛАСТ

 Ис 9:7 Његовој в. неће бити краја

Да 4:34 његова в. је вечна

Мт 28:18 Дата ми је сва в. на небу и на земљи

Лу 4:6 Даћу ти в. над свим краљевствима

ВЛАСТИ

 Ри 13:1 сваки човек буде подложан в.

Ти 3:1 подложни и покорни в.

ВО

 Псл 7:22 пошао за њом као в. на клање

ВОДА

 Бр 20:10 да вам дамо в. из ове стене?

Псл 25:25 Као хладна в. уморној души

Ис 55:1 ви који сте жедни, дођите да пијете в.!

Јер 2:13 оставили су мене, извор живе в.

Јв 4:10 он би ти дао живу в.

ВОДЕ

 Псл 20:5 Дубоке су в. размишљања у срцу

Јер 50:38 Тешко његовим в. јер ће пресушити

За 14:8 из Јерусалима ће потећи живе в.

От 7:17 водиће их на изворе в. живота

От 17:1 блудницом која седи на многим в.

ВОДИТИ

 Пс 48:14 Бог ће нас заувек в.

ВОЂА

 Псл 28:16 Неразуман в. злоупотребљава моћ

Мт 23:10 један је ваш В. – Христ

Јев 12:2 Исус, В. и Усавршитељ наше вере

ВОЂСТВО

 Псл 11:14 нема мудрог в., народ пропада

ВОЈНИ

 За 4:6 Не в. силом, већ мојим духом

ВОЈНИК

 2Ти 2:4 Ниједан в. се не упушта

ВОЈСКА

 Пс 68:11 Жене су велика в.

ВОЈСКЕ

 От 19:14 За њим су ишле небеске в.

ВОЛЕТИ

 Ле 19:18 В. ближњег као самог себе

Пз 6:5 В. Јехову свим својим срцем

Мт 10:37 Ко в. оца или мајку више него мене

Мт 22:37 В. Јехову свим својим срцем

Јв 3:16 Бог је толико в. свет

Јв 12:25 Ко в. свој живот, изгубиће га

Јв 13:1 в. је своје, в. их је до краја

Јв 13:34 в. једни друге

Јв 14:15 Ако ме в., држаћете се заповести

Јв 21:17 Симоне, в. ли ме?

Ри 13:8 Не будите ништа дужни, осим да в.

2Ко 2:8 покажите му да га в.

Га 2:20 Божјег Сина, који ме је в.

Ко 3:19 Мужеви, в. своје жене

1Јв 2:15 Немојте в. ни свет

1Јв 3:18 немојмо в. речима, него делима

1Јв 4:10 нисмо ми в. Бога, него је он в. нас

1Јв 4:20 ко не в. брата, не може в. Бога

От 3:19 оне које в. ја укоравам

ВОЉА

 Пс 40:8 уживам да чиним што је по твојој в.

Пс 143:10 Научи ме да чиним што је по твојој в.

Мт 6:10 Нека буде твоја в. на земљи

Мт 7:21 само онај ко чини што је по в. мог Оца

Лу 22:42 нека не буде моја в., него твоја

Јв 6:38 нисам сишао да чиним што је по мојој в.

Дел 21:14 Нека буде Јеховина в.

Ри 8:28 који су позвани по његовој в.

Ри 12:2 шта је Божја в., угодно и савршено

1Со 4:3 Божја в. је да се уздржавате од блуда

1Јв 2:17 ко поступа по Божјој в. остаје заувек

1Јв 5:14 молимо у складу с његовом в., он чује

ВОЉЕН

 Мт 3:17 мој в. Син

Лу 3:22 Ти си мој в. Син

ВРАПЦИ

 Мт 10:29 два в. продају за један новчић

ВРАТА

 Мт 7:13 Уђите на уска в.

Јв 20:19 ученици закључали в. Исус се појавио

От 3:20 стојим пред в. и куцам

ВРАТИТИ (СЕ)

 Пс 37:21 Зли позајмљује и не в.

Псл 20:22 Не говори: В. зло!

Ис 55:11 моја реч се неће в. празна

Јл 2:12 в. се мени свим својим срцем

Мал 3:7 В. се мени и ја ћу се в. вама

ВРАЧАЊЕ

 Га 5:20 идолопоклонство, в.

ВРАЧАР

 Дел 13:6 Варисус, који је био в.

ВРЕДАН

 Псл 10:4 в. руке обогаћују

Мт 6:26 Зар ви нисте в. од њих?

ВРЕЂАТИ

 Мт 5:11 Срећни кад вас због мене в.

ВРЕМЕ

 Про 3:1 све што се чини има своје в.

Про 9:11 в. невоље и непредвиђени догађаји

Да 7:25 на једно в., два и пола в.

Јв 7:8 јер моје в. није дошло

1Ко 7:29 мало је в. преостало

Еф 5:16 Мудро користите в.

ВРЕМЕНА

 Лу 21:24 не заврше в. незнабожаца

2Ти 3:1 настаће нарочито тешка в.

ВРТ

 Пст 2:15 сместио човека у еденски в.

ВУК

 Ис 11:6 В. ће боравити с јагњетом

ВУКОВИ

 Мт 7:15 у овчијем руну, грабљиви в.

Лу 10:3 шаљем вас као јагањце међу в.

Дел 20:29 окрутни в. који неће имати обзира

Г

ГАВАОН

 ИН 9:3 Становници Г. су такође чули

ГАВРИЛО

 Лу 1:19 Г., који стоји пред Богом

ГАДОСТ

 Мт 24:15 г. која пустоши

ГАМАЛИЛО

 Дел 22:3 школовао се код Г.

ГАРАНТОВАТИ

 Псл 11:15 Ко г. за незнанца

ГАРАНЦИЈА

 Псл 17:18 пружа руку и даје г.

2Ко 1:22 дао нам је дух као г.

Еф 1:14 г. да ћемо добити своје наследство

ГАТАЊЕ

 Бр 23:23 нити г. може наудити Израелу

ГАТАТИ

 Пз 18:10 Нека не буде никог ко би г.

ГВОЖЂЕ

 Псл 27:17 Као што се г. оштри г.

Ис 60:17 уместо г. донећу сребро

Да 2:43 г. се не може помешати с глином

ГЕДЕОН

 Су 7:20 Мач Јеховин и Г.!

ГЕХЕНА

 Мт 10:28 погубити и душу и тело у г.

ГИЈЕЗИЈЕ

 2Кр 5:20 Г. помислио: потрчаћу за њим

ГЛАВА

 Пст 3:15 Оно ће ти здробити г.

Да 2:32 Г. кипа била је од чистог злата

ГЛАВНИ ПОСРЕДНИК

 Дел 3:15 Убили Г. живота

ГЛАД

 Пс 37:19 кад наступи г., имаће обиље хране

Ам 8:11 не г. за хлебом нити жеђ за водом

Мт 24:7 биће г. и земљотреса

ГЛАДОВАТИ

 Ис 65:13 моје слуге ће јести, а ви г.

ГЛАС

 1Кр 19:12 После ватре зачуо се тих и благ г.

Лу 23:51 Он није дао свој г.

Јв 5:28 сви у гробовима чути г. Божјег Сина

Јв 10:27 Моје овце слушају мој г.

2Ко 6:8 лошим г. и добрим г.

ГЛАСНИК

 Мал 3:1 Ево, шаљем свог г.

ГЛЕДАТИ

 Га 2:6 Бог не г. ко је ко

Ко 3:22 не само кад вас неко г.

ГЛИНА

 Ис 45:9 Зар ће г. рећи Грнчару

Ис 64:8 Ми смо г., а ти си наш Грнчар

Да 2:42 делом од гвожђа, а делом од г.

ГЛУВ

 Ле 19:14 Не проклињи г.

Ис 35:5 г. ће се отворити уши

Мр 7:37 Г. даје да чују

ГНЕВ

 Пс 37:8 Одбаци г. и одагнај срџбу

Ко 3:8 одбаците све ово: срџбу, г.

ГНЕВИТИ СЕ

 Ко 3:19 немојте се г. на њих

ГОВОРИТИ

 1Ко 1:10 Подстичем вас да сви једно г.

ГОДИНА

 Бр 14:34 40 дана, дан за г.

ГОЗБА

 Ис 25:6 г. од најбољих јела, г. од вина

ГОЛГОТА

 Јв 19:17 Место лобање, на хебрејском Г.

ГОЛИЈАТ

 1Са 17:4 ратник који се звао Г.

ГОЛУБ

 Мт 3:16 Божји дух силази као г.

ГОЛУБОВИ

 Мт 10:16 безазлени као г.

ГОМОРА

 Пст 19:24 пустио на Г. кишу од сумпора

ГОРА

 Пс 24:3 попети на Јеховину г.

Ис 2:3 Пођимо на Јеховину г.

Ис 11:9 неће се чинити зло на мојој светој г.

ГОРКО

 Мт 26:75 изашао је напоље и г. плакао

ГОРУШИЦА

 Лу 13:19 упоредити са зрном г.

ГОРЧИНА

 Псл 14:10 Срце зна своју г.

ГОСПОД

 Мт 7:22 Г., Г., зар нисмо пророковали

Мт 22:44 Јехова је рекао мом Г.

1Ко 7:39 слободна је да се уда, али само у Г.

1Ко 8:5 има много богова и много г.

ГОСПОДАР

 Пз 10:17 Јехова, Г. над господарима

Мт 6:24 Нико не може робовати двојици г.

Мт 9:38 молите Г. жетве да пошаље раднике

Ри 14:4 Његов г. одлучује да ли ће он стајати

Ко 4:1 и ви имате Г. на небу

ГОСПОДАРИТИ

 Пст 3:16 муж ће г. над тобом

ГОСТ

 Пс 15:1 ко може бити г. у твом шатору?

ГОСТОЉУБИВ

 Ри 12:13 Будите г.

ГОСТОЉУБИВО

 1Пе 4:9 Г. примајте без гунђања

3Јв 8 дужни да такву браћу примамо г.

ГОСТОЉУБИВОСТ

 Јев 13:2 Не занемаривати г.

Ти 1:7, 8 надгледник треба да буде г.

ГРАД

 Јев 11:10 г. који има праве темеље

ГРАДИТЕЉ

 Псл 8:30 уз њега као вешт г.

ГРАДИТИ

 Пс 127:1 Ако Јехова не г. кућу

Ис 65:21 г. куће и живеће у њима

Лу 17:28 у Лотовим данима садили и г.

1Ко 3:10 нека свако пази како г.

ГРАДОВИ

 Лу 4:43 другим г. објавити добру вест

ГРАДОВИ УТОЧИШТА

 Бр 35:11 погодни да буду г.

ИН 20:2 Одредите себи г.

ГРАЂАНСТВО

 Фп 3:20 наше г. је на небесима

ГРАЂЕВИНА

 2Ко 5:1 добити вечну г. на небу

ГРАЂЕВИНЕ

 Дел 7:48 Свевишњи не пребива у г.

ГРАНИЦА

 Пс 119:96 твоје заповести немају г.

ГРАНИЦЕ

 1Со 4:6 не прелазити г. онога што је морално

ГРЕСИ

 Ис 1:18 Иако су ваши г. као скерлет

Ис 38:17 Бацио си моје г. себи иза леђа

Ис 53:5 сломљен за наше г.

Ис 53:12 Понео је г. многих

Дел 3:19 да би вам г. били избрисани

Ри 3:25 опраштао г. почињене у прошлости

1Ти 5:24 г. других се открију касније

Ја 5:15 ако је починио г., биће му опроштено

ГРЕХ

 Пст 4:7 г. вреба на твојим вратима

Пс 32:1 Срећан је човек коме је г. покривен

Пс 38:18 мучио ме је мој г.

Јер 31:34 више се нећу сећати њиховог г.

Мт 18:15 Ако твој брат почини г.

Мр 3:29 хули на свети дух, заувек крив за г.

Јв 1:29 Јагње Божје односи г. света

Ри 5:12 преко једног човека г. ушао у свет

Ри 6:14 г. не сме да влада над вама

Ри 6:23 плата за г. је смрт

Ја 4:17 зна исправно, а не чини, то му је г.

1Јв 1:7 крв Исуса чисти од сваког г.

1Јв 2:1 ако неко почини г., имамо помоћника

1Јв 3:6 остаје у јединству с њим, не чини г.

1Јв 5:17 Свака неправедност је г.

ГРЕШИТИ

 1Кр 8:46 нема човека који не г.

Јзк 33:14 кад зао престане да г.

Ја 3:2 сви често г.

ГРЕШНИК

 Лу 15:7 на небу радост због г. који се каје

Лу 18:13 Боже, буди милостив мени г.

ГРЕШНИЦИ

 Пс 1:5 г. неће остати међу праведницима

Јв 9:31 Знамо да Бог не услишава г.

Ри 5:8 док смо још били г., Христ умро

ГРМ

 Дел 7:30 у ватри која је пламтела у г.

ГРНЧАР

 Ис 64:8 Ми смо глина, а ти си наш Г.

Ри 9:21 Зар г. нема власт

ГРОБ

 Јов 14:13 О, кад би ме у г. склонио

Про 9:10 нема ни рада, ни мудрости у г.

Ос 13:14 откупити свој народ из власти г.

Дел 2:31 он неће бити остављен у г.

От 1:18 имам кључеве од смрти и г.

От 20:13 Смрт и г. су предали мртве

ГРОБОВИ

 Јв 5:28 кад ће сви који су у г. чути

ГРУДИ

 Псл 5:19 Нека те њене г. опијају

ГУБА

 Лу 5:12 човек који је био пун г.

ГУБАВ

 Бр 12:10 Марија је постала г.

ГУБАВАЦ

 Ле 13:45 Нека г. виче: Нечист, нечист!

ГУНЂАЊЕ

 Фп 2:14 Све радите без г.

ГУНЂАТИ

 Бр 14:27 Докле ће г. против мене?

1Ко 10:10 не г., као што су неки г.

Д

ДА

 Мт 5:37 кад кажете: Д. нека то значи д.

ДАВАЊЕ

 Дел 20:35 Више усрећује д. него примање

ДАВИД

 1Са 16:13 Самуило помазао Д.

Лу 1:32 престо његовог оца Д.

Дел 2:34 Д. није узашао на небо

ДАЛЕКО

 Дел 17:27 он није д. ни од кога од нас

ДАН

 Пс 84:10 д. у двориштима твог дома

Јзк 4:6 Нека буде д. за годину

Мт 24:36 Нико не зна кад ће доћи тај д. и час

2Пе 3:8 један д. као хиљаду година

ДАР

 Пс 127:3 деца су д. од Јехове

Ри 6:23 Божји д. је вечни живот

1Ко 7:7 свако има свој д. од Бога

Еф 4:8 одвео заробљенике и дао људе на д.

Ја 1:17 Сваки добар д. долази одозго

ДАРОВИ

 Ри 12:6 имамо различите д.

ДАТИ

 Мт 22:21 Д. цару царево, а Богу Божје

Ри 6:13 д. себе Богу као они који су оживели

2Пе 3:14 д. све од себе да вас нађе чисте

ДАТО

 Лу 12:48 много д., много ће се и тражити

ДАХ

 Пст 2:7 удахнуо му у ноздрве д. живота

ДВАНАЕСТОРИЦА

 Мр 3:14 д. назвао апостолима

ДВОЈИЦА

 Лу 10:1 70 ученика послао по д.

ДВОРАНИН

 Дел 8:27 срео једног Етиопљанина, д.

ДЕВИЦЕ

 Мт 25:1 Краљевство упореди с десет д.

ДЕВОЈЧИЦА

 2Кр 5:2 заробили једну д.

Мр 5:42 Д. је одмах устала и почела да хода

ДЕДЕ И БАКЕ

 1Ти 5:4 да се одуже д.

ДЕЛА

 Пс 104:24 Како је много твојих д., Јехова!

Јв 14:12 Чиниће и већа д.

Јев 9:14 очистити нашу савест од мртвих д.

2Пе 3:11 Нека ваша д. буду света

ДЕЛИМИЧНО

 1Ко 13:9 наше знање је д.

ДЕЛИТИ

 Ри 12:13 Д. према њиховим потребама

ДЕМОН

 Дел 16:16 у којој је био дух, гатарски д.

1Ко 10:21 пити из д. чаше

ДЕМОНИ

 1Ко 10:20 идолопоклоници жртвују д.

Ја 2:19 д. верују и дрхте од страха

ДЕНАР

 Лу 7:41 Један му је дуговао 500 д.

ДЕСЕТ

 Пст 18:32 Нећу га уништити због тих д.

ДЕСЕТАК

 Мал 3:10 Донесите све д. у складиште

ДЕСЕТ ЗАПОВЕСТИ

 Из 34:28 Бог је написао Д.

ДЕСЕТИНА

 Не 10:38 Левити доносе десети део од д.

ДЕСНИЦА

 Ис 41:10 подржаћу те праведном д.

ДЕТЕ

 Су 13:8 нека нас поучи како да поступамо с д.

Псл 22:6 Одгајај д. којим путем да иде

Јер 1:7 Не говори: Још сам д.

Лу 9:47 позвао д., поставио га поред себе

1Ко 13:11 размишљао као д., расуђивао као д.

ДЕТИЊСТВО

 2Ти 3:15 од раног д. познајеш списе

ДЕЦА

 Пз 31:12 Сакупите народ, д.

Пс 8:2 Речима из уста д.

Мт 11:16 попут д. која седе на трговима

Мт 18:3 ако не постанете као д.

Мт 19:14 Пустите д. Не браните им

Лу 10:21 открио онима који су као мала д.

Ри 8:21 славну слободу Божје д.

1Ко 7:14 Иначе би њихова д. била нечиста

1Ко 14:20 што се тиче зла, будите мала д.

2Ко 12:14 д. да стичу имовину родитељима

Еф 6:1 Д., слушајте своје родитеље

1Јв 3:2 сада смо Божја д.

ДЕЧАК

 Ис 11:6 мали д. ће их водити

ДИВИТИ СЕ

 Пс 27:4 д. се његовом храму

ДИВНО

 Пс 139:14 што сам тако д. створен

Пс 147:1 То је д., јер је достојан сваке хвале

ДИНА

 Пст 34:1 Д. је имала обичај да посећује

ДИРАТИ

 Дел 5:38 Не д. те људе

ДИСАТИ

 Пс 150:6 Све што д. нека хвали Јах!

ДЛАКА

 Лу 21:18 ни д. с главе неће вам пасти

ДОБАР

 Псл 11:17 Д. човек чини себи добро

Псл 31:29 много д. жена, ти их све надмашујеш

Мт 16:22 Буди д. према себи, Господе

Ри 5:7 за д. човека неко одважио да умре

ДОБИТАК

 Псл 15:27 стиче неправедан д., невоља

Про 5:10 никад му није доста д.

Фп 3:7 д. сад сматрам безвредним

ДОБРА ВЕСТ

 Ис 52:7 ноге онога који доноси д.

Мт 24:14 д. о Краљевству проповедаће се

Лу 4:43 морам објавити д., ради тога послат

Ри 1:16 не стидим се д.

1Ко 9:16 тешко мени ако не објављујем д.!

1Ко 9:23 све чиним ради д.

ДОБРО

 Пст 1:31 све што је створио било је веома д.

Пст 3:5 као Бог, знати шта је д., а шта зло

Пз 8:16 да би вам на крају било д.

Пз 10:13 извршаваш заповести за твоје д.

Псл 3:27 Не ускрати д. којима је потребно

Ис 48:17 који те учи за твоје д.

Ри 7:19 не чиним д., које желим

1Ко 7:35 говорим за ваше д.

Га 6:10 чинимо д. свима

ДОБРОВОЉНО

 1Ле 29:17 д. принео све ово

ДОБРОТА

 Псл 31:26 на језику јој је закон д.

ДОВРШИТИ

 Дел 20:24 да д. своју трку и службу

ДОГОВОР

 Псл 15:22 Намере пропадају кад нема д.

1Ко 7:5 нека то буде по д. и на неко време

ДОЗВОЛИТИ

 Га 5:25 д. духу да нас води

ДОЗВОЉЕНО

 1Ко 6:12 Све је д., није све корисно

ДОКАЗ

 Дел 17:31 ускрснуо из мртвих, пружио д.

Ри 8:23 примили смо д. свог наследства

ДОКАЗИ

 Дел 17:2 износећи д. из Писма

ДОКАЗИВАТИ

 Дел 17:3 објашњавао им је и д.

ДОКЛЕ

 1Кр 18:21 Д. ћете бити неодлучни?

ДОМ

 2Са 7:13 д. који ће носити моје име

Пс 27:4 да живим у Јеховином д.

Пс 101:2 Живећу чистог срца и у свом д.

Ис 56:7 зваће се д. молитве за све народе

Лу 2:49 морам бити у д. свог Оца

Јв 2:16 Престаните да тргујете у д. мог Оца!

Јв 14:2 У д. мог Оца има много станова

Јев 3:4 сваки д. је неко саградио

ДОПРИНОСИТИ

 Ри 14:19 трудимо се да д. миру

ДОРКА

 Дел 9:36 ученица по имену Тавита, Д.

ДОСЕЉЕНИЦИ

 Бр 9:14 исте одредбе и за д.

ДОСТОЈАН

 Мт 10:11 потражите ко је у њему д.

Мт 10:37 воли више него мене, није ме д.

Лу 15:19 Нисам више д. да се зовем сином

Дел 5:41 радујући се што су били д. да поднесу

Дел 13:46 нисте д. вечног живота

2Со 1:5 проглашени д. Божјег Краљевства

Јев 11:38 Свет их није био д.

От 4:11 Јехова, д. си да примиш славу

ДОСТОЈАНСТВО

 Псл 5:9 да не би изгубио д.

ДОСТОЈНО

 Еф 4:1 да живите д. позива

Фп 1:27 живите д. добре вести о Христу

Ко 1:10 живели д. Јехове и тако му угодили

ДОТАЋИ

 Псл 6:29 ко год је д. неће проћи некажњено

Мт 8:3 д. га и рекао: Хоћу. Очисти се

ДОТИЦАТИ

 Ис 52:11 не д. ништа нечисто!

2Ко 6:17 не д. више ништа нечисто

ДОЋИ

 Ис 55:1 који сте жедни, д. да пијете воду!

От 22:17 Ко год чује, нека каже: Д.!

ДОШЉАК

 Из 22:21 Немој бити неправедан према д.

ДОШЉАЦИ

 Пз 10:19 треба да волите д.

ДРАГ

 Да 9:23 јер си веома д. Богу

ДРАГО

 Јзк 18:32 Није ми нимало д. да било ко умре

ДРАГОВОЉНО

 Еф 6:7 Робујте д., као Јехови

1Пе 5:2 брините о Божјем стаду д.

ДРАГОЦЕН

 1Пе 1:19 Христовом д. крвљу

ДРАХМА

 Лу 15:8 има десет д. па изгуби једну

ДРВА

 Псл 26:20 Кад нестане д., ватра се гаси

ДРВЕЋЕ

 Јзк 47:12 Дуж обала реке разноврсно д.

От 22:14 Они смеју да једу с д. живота

ДРВО

 Пст 2:9 д. познавања добра и зла

Пст 2:9 д. живота усред врта

Пс 1:3 Он је као д. посађено крај вода

Да 4:14 Посеците д. и одсеците му гране

От 2:7 даћу да једе с д. живота

ДРЖАТИ СЕ

 Пз 10:20 Јехове се д.

ИН 23:8 чврсто се д. Јехове

Мт 28:20 учећи их да се д. свега

Јв 14:15 Ако ме волите, д. се мојих заповести

Ри 12:9 чврсто се д. онога што је добро

Фп 2:16 чврсто се д. речи живота

ДРСКО

 Пз 17:12 Ако се неко буде д. понашао

1Са 15:23 д. понашање је исто што и врачање

ДРУГА СМРТ

 От 2:11 д. неће наудити

От 20:6 Над њима д. нема власти

От 20:14 ватрено језеро представља д.

ДРУГЕ ОВЦЕ

 Јв 10:16 Имам и д., нису из овог тора

ДРУЖИТИ СЕ

 1Ко 5:9 да се не д. с блудницима

2Со 3:14 немојте се више д. с њим

ДРУШТВО

 1Ко 15:33 Лоше д. квари добре навике

ДРХТАЊЕ

 Фп 2:12 радите на спасењу са страхом и д.

ДУБИНА

 Ри 11:33 О д. Божјег богатства

1Ко 2:10 дух истражује чак и Божје д.

Еф 3:18 разумети шта је д. истине

ДУГА

 Пст 9:13 д. као знак савеза

ДУГОВИ

 Мт 6:12 опрости нам наше д.

ДУЖАН

 Ри 13:8 никоме д., осим да волите

1Јв 3:16 д. да дамо живот за браћу

ДУЖНИК

 Ри 1:14 Д. сам и мудрима и неукима

ДУЖНОСТ

 1Ко 7:3 Муж извршава брачну д.

ДУХ

 Бр 11:25 узео нешто д. који је био на њему

1Са 16:13 Јеховин д. је дошао на Давида

2Са 23:2 Јеховин д. је говорио преко мене

Пс 51:10 стави у мене нов д., постојан д.

Пс 51:17 Жртва угодна Богу, скрушен д.

Пс 104:29 Ако им узмеш д., умиру

Пс 104:30 Кад пошаљеш свој д., настаје живот

Пс 146:4 д. изађе из њега, он се враћа у прах

Про 12:7 д. се враћа Богу, који га је дао

Ис 61:1 Д. Јехове на мени је

Јл 2:28 излићу свој д. на све врсте људи

За 4:6 Не силом, већ мојим д.

Мт 3:16 Божји д. силази као голуб

Мт 12:31 хула на д. неће се опростити

Мт 26:41 Д. је срчан, али је тело слабо

Лу 23:46 у твоје руке поверавам свој д.

Јв 4:24 Бог је Д., служити му д.

Јв 16:13 д. истине ће вас водити

Ри 8:16 Тај д. сведочи с нашим д.

Ри 8:26 д. се заузима за нас

2Ко 3:17 Јехова је Д.

Га 5:16 живите по д.

Га 5:22 плодови д. су: љубав

Га 6:8 ко сеје у д., од д. ће пожњети

1Пе 3:18 враћен у живот у д.

ДУХОВАН

 Мт 5:3 свесни својих д. потреба

Ри 1:11 да бих вам дао неки д. дар

1Ко 2:15 д. човек исправно просуђује

1Ко 15:44 ускрсава д. тело

Еф 6:12 боримо се против злих д. сила

ДУХОВИ

 Пз 18:11 ни ко би призивао д.

ДУША

 Бр 31:28 једну д. од девојака и од

Јзк 18:4 Д. која греши, она ће умрети.

Мт 22:37 Воли Јехову свом својом д.

Еф 6:6 целом д. раде што је по Божјој вољи

Ко 3:23 Шта год да радите, радите целом д.

Ђ

ЂАВО

 Мт 25:41 вечну ватру намењену Ђ.

Лу 4:6 Ђ. рекао: власт је мени предата

Лу 8:12 Ђ. узима реч из њиховог срца

Јв 8:44 Ваш отац је Ђ.

Еф 4:27 Не дајте Ђ. прилику

Еф 6:11 да се одупрете Ђ. сплеткама

Ја 4:7 супротставите се Ђ. и побећи ће

1Пе 5:8 Ђ. иде унаоколо као ричући лав

1Јв 3:8 да уништи Ђ. дела

От 12:12 Тешко вама, јер је Ђ. сишао

От 20:10 Ђ. је био бачен у ватрено језеро

Е

ЕВНУСИ

 Ис 56:4 Е. бирају оно што је мени по вољи

ЕВОДИЈА

 Фп 4:2 Подстичем Е. и Синтихију

ЕГИПАТ

 Мт 2:15 Из Е. сам позвао свог сина

ЕДЕН

 Пст 2:8 Бог засадио врт у Е.

ЕНОХ

 Пст 5:24 Е. је живео по Божјој вољи

ЕПИЛЕПТИЧАРИ

 Мт 4:24 е. и парализоване излечио

ЕФЕС

 1Ко 15:32 борио са зверима у Е.

Ж

ЖАЛИТИ

 1Ко 15:19 од свих нас треба највише ж.

ЖАЛИТИ СЕ

 Ју 16 који приговарају, ж. се

ЖАЛОСТ

 2Ко 2:7 да га не би сломила превелика ж.

ЖАЛОСТАН

 Пс 38:6 по цео дан ж. ходам

ЖАЛОСТИТИ

 Пс 78:41 ж. Израеловог Бога

Еф 4:30 не ж. Божји свети дух

ЖАРКО

 Ри 1:15 ж. желим да објавим добру вест

ЖЕДАН

 Ис 49:10 Неће бити ж.

Ис 55:1 Сви ви који сте ж., дођите

Јв 7:37 Ако је неко ж., нека дође код мене

ЖЕЛЕТИ

 Пс 37:4 он ће ти дати што ти срце ж.

Пс 145:16 свим живим бићима дајеш што ж.

Ри 7:18 ж. да чиним добро, али нисам у стању

Еф 1:5 тако ж. и било му је по вољи

2Ти 4:3 говориће им оно што ж. да чују

ЖЕЉА

 1Ле 28:9 Бог разабире сваку помисао и ж.

Пс 51:12 пробуди у мени ж. да будем послушан

Фп 2:13 он вам даје и ж. и снагу

Ја 1:14 свакога искушава његова ж.

1Пе 2:2 развијајте ж. за млеком Божје речи

1Јв 2:16 ж. тела и ж. очију

ЖЕЉЕ

 Ри 16:18 робују својим ж.

Га 5:16 па нећете удовољавати ж. тела

Еф 2:3 некада живели по ж. тела

Фп 3:19 бог су им ж. тела

2Ти 2:22 бежи од младалачких ж.

1Пе 2:11 да се одупирете ж. тела

ЖЕНА

 Пст 2:24 прионуће уз своју ж.

Пст 3:15 непријатељство између тебе и ж.

Псл 5:18 радуј се са ж. своје младости

Псл 12:4 Врсна ж. је круна свом мужу

Псл 18:22 нашао добру ж., Јеховина наклоност

Псл 21:19 него са свадљивом ж.

Псл 31:10 Ко ће наћи добру ж.? Она вреди

Про 7:26 од смрти је гора ж. која је

Про 9:9 Уживај у животу са ж. коју волиш

Мал 2:15 не будите неверни ж. своје младости

1Ко 7:2 нека сваки мушкарац има своју ж.

От 12:1 ж. која је била одевена у сунце

ЖЕНЕ

 Пз 31:12 Сакупите народ, мушкарце, ж.

1Кр 11:3 имао 700 ж. и 300 иноча

Псл 31:3 Немој трошити своју снагу на ж.

Еф 5:22 Ж. нека буду подложне мужевима

Еф 5:28 воле своје ж. као своје тело

ЖЕНИТИ СЕ

 Мт 19:12 нису у стању да се ж.

Мт 22:30 након ускрсења неће се ж.

Мт 24:38 пре Потопа, ж. се и удавали

ЖЕТВА

 Мт 9:37 Ж. је велика, а радника је мало

ЖЕТИ

 Про 11:4 ко гледа на облаке, никад неће ж.

2Ко 9:6 ко оскудно сеје, оскудно ће ж.

ЖИВ

 Да 6:26 он је ж. Бог

Лу 20:38 Он није Бог мртвих, него ж.

Јев 4:12 Божја реч је ж. и делотворна

ЖИВЕТИ

 Ми 6:8 скроман и ж. по вољи свог Бога

2Ко 5:15 који ж. не ж. више за себе

1Пе 2:12 Узорно ж. међу људима из света

ЖИВОТ

 Пз 30:19 да изаберете ж. или смрт

Јов 14:14 може ли се човек вратити у ж.?

Пс 36:9 Ти си извор ж.

Лу 9:24 ко хоће да спасе свој ж., изгубиће га

Јв 5:26 Отац има ж. у себи

Јв 11:25 Ја сам ускрсење и ж.

Дел 20:24 ни најмање не марим за свој ж.

1Пе 3:18 враћен у ж. у духу

ЖИВОТИЊА

 Ле 18:23 Не смеш имати односе са ж.

ЖИВОТИЊЕ

 Пст 7:2 Од чистих ж. узми по седморо

Псл 12:10 Праведник се брине и за своје ж.

Про 3:19 какав је крај људима, такав је и ж.

Ос 2:18 савез с дивљим ж.

ЖИГ

 От 13:17 осим онога ко има ж.

ЖРЕБ

 Пс 22:18 бацају ж. за моју одећу

ЖРТВА

 1Са 15:22 послушност је боља од ж.

Пс 51:17 Ж. угодна Богу, скрушен дух

Псл 15:8 Ж. злих је одвратна Јехови

Ос 6:6 мени је мила верна љубав, а не ж.

Ри 12:1 да своје тело дате као живу ж.

Јев 13:15 приносимо Богу ж. хвале

ЖРТВЕ

 Ле 7:37 ж. паљеницама, ж. за грех

2Са 24:24 ж. које ме ништа не коштају

Пс 40:6 Ж. и приносе ниси желео

Ис 1:11 Сит сам ж. паљеница

З

ЗАБАВЕ

 Ри 13:13 без разузданих з. и пијанки

Га 5:21 опијање, разуздане з.

ЗАБАВНО

 Псл 10:23 з. да чини срамна дела

ЗАБОРАВИТИ

 Пз 4:23 Пазите да не з. савез

Пс 119:141 нисам з. твоје заповести

Ис 49:15 Може ли жена з. своје одојче?

Фп 3:13 з. оно што је иза мене

Јев 6:10 Бог није неправедан да з. ваша дела

ЗАБРИНУТО

 Про 7:3 лице з., срце постаје боље

ЗАВАРАВАТИ СЕ

 Га 6:7 Не з. се: Бог се не може

ЗАВЕЗАТИ

 Пз 25:4 Не з. уста бику

ЗАВЕСТИ

 Псл 7:21 З. га је уверљивим речима

Мт 24:24 да би, ако је могуће, з. и изабране

ЗАВЕТОВАТИ СЕ

 Пз 23:21 Ако се з. Јехови

Су 11:30 Јефтај се з. Јехови

ЗАВИДЕТИ

 Пс 37:1 немој з. онима који чине неправду

Пс 73:3 почео да з. надменим, злим људима

Пс 106:16 Народ је почео да з. Мојсију

1Ко 13:4 Љубав не з.

ЗАВИРИТИ

 1Пе 1:12 У то и анђели желе да з.

ЗАВИСИТИ

 Ри 12:18 колико од вас з., будите у миру

ЗАВИТИ

 Ис 61:1 да з. ране онима сломљеног срца

ЗАДОВОЉАН

 Фп 4:11 научио сам да будем з.

1Ти 6:8 имамо храну и одећу будимо з.

ЗАДОВОЉСТВА

 Лу 8:14 заокупљени з.

ЗАДРЖАВАТИ

 2Со 2:6 Сада знате шта га з.

ЗАЈАМ

 Псл 22:7 ко узима з. роб је оном ко даје з.

ЗАКАСНИТИ

 Ис 46:13 спасење неће з.

Авк 2:3 визија неће з.!

ЗАКЛИЊАТИ СЕ

 Пст 22:16 З. се самим собом

ЗАКЛОН

 2Ко 12:9 Христова сила попут з.

ЗАКЉУЧАК

 Про 12:13 З. свега што си чуо

ЗАКОН

 Пс 19:7 Јеховин з. је савршен

Пс 40:8 твој з. је дубоко у мени

Пс 94:20 стварају неприлике служећи се з.

Пс 119:97 Како волим твој з.!

Јер 31:33 Ставићу свој з. у њих

Авк 1:4 з. губи снагу и правда не побеђује

Ри 7:22 заиста уживам у Божјем з.

Ри 10:4 Христ је свршетак З.

Ри 13:8 ко воли ближњег, испунио је з.

Га 3:24 З. старатељ који је водио до Христа

Га 6:2 испунити Христов з.

Ја 2:8 држите се краљевског з.

ЗАКОНОДАВАЦ

 Ја 4:12 само један З. и Судија

ЗАКОНСКИ

 Фп 1:7 з. потврђивати право проповедања

ЗАКХЕЈ

 Лу 19:2 З., главни порезник

ЗАЛИТИ

 1Ко 3:6 Ја сам посадио, Аполо је з.

ЗАМЕНА

 Мт 16:26 шта човек може дати у з. за живот?

ЗАМЕТАК

 Пс 139:16 док сам још био з.

ЗАМИСАО

 От 17:17 ставио у срце његову з.

ЗАМКА

 Пс 91:3 Он ће те избавити из птичареве з.

Псл 29:25 Страх од човека је з.

Лу 21:34, 35 да вас тај дан не изненади као з.

ЗАМОЛИТИ

 Мт 6:8 зна шта вам треба пре него што з.

Јв 14:13 шта год з. у моје име, учинићу

ЗАМОРНО

 Мал 1:13 Још кажете: Како је то з.!

ЗАМРАЧЕН

 Еф 4:18 Њима је ум з.

ЗАНЕМАРИТИ

 1Ти 4:14 Не з. дар који је у теби

1Пе 4:7 не з. молитву

ЗАО

 Пс 37:9 з. ће бити уништени

Пс 37:10 з. више неће бити

Псл 15:8 Жртва з. је одвратна Јехови

Псл 15:29 Јехова је далеко од з.

Псл 29:2 кад з. човек влада, народ уздише

Ис 26:10 и ако се з. укаже милост, неће научити

Ис 57:21 Нема мира з.

ЗАОКУПЉЕН

 Лу 10:40 Марта з. послуживањем

1Ко 15:58 з. Господовим делом

ЗАОКУПЉЕНО

 Лу 21:34 да вам срце не буде з.

ЗАПЕЧАЋЕН

 Да 12:9 ове речи треба да буду з.

ЗАПОВЕСТ

 Мр 12:31 Нема веће з. од ових

Јв 13:34 нову з.: Волите једни друге

ЗАПОВЕСТИ

 Мт 22:40 На двема з. темељи се Закон

Мр 12:28 Која је прва од свих з.?

ЗАПРЕТИТИ

 Дел 4:17 з. да више ником не говоре

ЗАСЛЕПИТИ

 2Ко 4:4 бог овог света з. ум

ЗАСЛУЖИТИ

 Лу 17:10 Ми не з. хвалу

ЗАТВОР

 Мт 25:36 био сам у з. и посетили сте ме

Дел 5:18 Ухапсили апостоле и бацили у з.

Дел 5:19 анђео је отворио з. врата

Дел 12:5 Петар био у з., скупштина се молила

Јев 13:3 Мислите на оне који су у з.

От 2:10 Ђаво ће неке од вас бацати у з.

ЗАУВЕК

 Пс 37:29 Праведници з. живети на земљи

Про 3:14 све што прави Бог чини трајаће з.

1Пе 1:25 Јеховина реч остаје з.

ЗАУЗИМАТИ СЕ

 Ри 8:26 дух се з. за нас

Ри 8:34 Христ Исус се з. за нас

ЗАХАРИЈА (1)

 Лу 11:51 до крви З., који је убијен

ЗАХАРИЈА (2)

 Јзд 5:1 пророци Агеј и З.

ЗАХАРИЈА (3)

 Лу 1:5 свештеник који се звао З.

ЗАХВАЛАН

 Ко 3:15 И будите з.

1Ти 1:12 З. сам Христу Исусу

ЗАХВАЛЕ

 Пс 95:2 Дођимо са з.

ЗАХВАЛИТИ

 Дел 28:15 Павле их угледао и з. Богу

ЗАХВАЉИВАТИ

 Пс 92:1 Добро је з. теби, Јехова

1Ко 1:4 Увек з. Богу за вас

Еф 5:20 за све з. Богу

ЗАШТИТА

 Про 7:12 мудрост је з., а и новац

Фп 3:1 пишем једно те исто, вама као з.

ЗВЕЗДЕ

 Пс 147:4 Он зове по имену све з.

Мт 24:29 Одмах после невоље, з. ће падати

От 2:1 седам з. у десној руци

ЗВЕРИ

 Ле 26:6 Уклонићу из земље опасне з.

Јзк 34:25 уклонићу из земље све опасне з.

Да 7:3 четири огромне з. изашле су из мора

ЗГАЖЕН

 Ис 42:3 З. трску неће сломити

ЗГРЕШИТИ

 Пст 39:9 учиним велико зло и з. Богу?

2Са 12:13 Давид рекао: З. сам Јехови

Ри 3:23 сви су з. и не достижу Божју славу

ЗЕВС

 Дел 14:12 Варнаву назвали З., Павла Хермес

ЗЕМЉА

 Пст 1:28 напуните з. и подложите је себи

Из 9:29 з. припада Јехови

Јов 38:4 Где си био кад сам утемељио з.?

Пс 37:11 кротки ће поседовати з.

Пс 37:29 Праведници ће поседовати з.

Пс 104:5 з. се неће померити са свог места

Пс 115:16 з. је дао људима

Псл 2:21 само ће праведни живети на з.

Ис 45:18 з. обликовао тако да се на њој живи

Ис 66:8 Може ли се з. родити у један дан?

Мт 5:5 кротки ће наследити з.

Мт 13:23 семе посејано на добру з.

ЗЕМЉОТРЕС

 Дел 16:26 Одједном настао снажан з.

ЗЕМЉОТРЕСИ

 Лу 21:11 Биће снажних з.

ЗЕНИЦА

 Пс 17:8 Чувај ме као з. свог ока

За 2:8 дира з. мог ока

ЗИД

 Да 5:5 прсти пишу по з. краљевог двора

ЗИДИНЕ

 ИН 6:5 градске з. до темеља срушити

Јзк 38:11 живе без заштитних з., врата

Јл 2:7 пењу се на з. као војници

ЗЛАТАН

 Да 3:1 Навуходоносор је направио з. кип

ЗЛАТО

 Јзк 7:19 ни з. неће моћи да их спасе

ЗЛИ

 1Јв 5:19 цео свет је под влашћу З.

ЗЛО

 Пст 3:5 као Бог знати шта је добро, а шта з.

Пс 23:4 не бојим се з., јер ти си са мном

Ис 5:20 Тешко онима који кажу да је з. добро

Ис 11:9 Више се неће чинити з. нити штета

Ри 7:19 чиним з., које не желим

Ри 12:17 Никоме не враћајте з. за з.

1Со 5:22 Клоните се свега што је з.

ЗЛОУПОТРЕБИТИ

 1Ко 9:18 не бих з. право које имам

ЗМАЈ

 От 12:9 збачен велики з., празмија

ЗМИЈА

 Пст 3:4 На то је з. рекла жени

Јв 3:14 Мојсије подигао з. на стуб

ЗНАК

 Јзк 9:4 стави з. на чело људима

Мт 24:3 шта ће бити з. твоје присутности

Мт 24:30 на небу појавити з. Сина човечјег

ЗНАКОВИ

 Бр 23:23 нема злослутних з. против Јакова

Лу 21:25 биће з. на сунцу, месецу

2Со 2:9 лажним з. и чудима

ЗНАЊЕ

 Псл 1:7 Страхопоштовање је почетак з.

Псл 2:10 твоја душа заволи з.

Псл 24:5 ко стиче з. увећава своју моћ

Ис 5:13 отићи у изгнанство, јер нема з.

Ис 11:9 земља ће бити пуна з. о Јехови

Да 12:4 право з. ће се умножити

Ос 4:6 Пошто си ти одбацио з.

Мал 2:7 свештеникове усне да чувају з.

Лу 11:52 узели сте кључ з.

1Ко 8:1 з. води до надмености

ЗНАТИ

 Из 7:5 Египћани ће з. ко је Јехова

ЗОРА

 Ис 14:12 С неба си пао, з. сине

ЗРЕЛОСТ

 Јев 6:1 напредујмо према з.

ЗРЕО

 1Ко 14:20 Размишљајте као з. људи

Га 6:1 ви који сте духовно з.

Јев 5:14 за з. људе, коришћењем увежбали

И

ИГРАТИ

 Су 11:34 изашла његова ћерка и.

ИДОЛИ

 Пс 115:4 Њихови и. су од сребра и злата

1Јв 5:21 чувајте се и.

ИДОЛОПОКЛОНИЦИ

 1Ко 6:9 и. неће наследити Краљевство

ИДОЛОПОКЛОНСТВО

 1Ко 10:14 бежите од и.

ИЗАБРАН

 Мт 24:22 због и. скратиће се ти дани

Мт 24:31 анђели ће сакупити његове и.

ИЗАБРАТИ

 Пз 30:19 И. живот и живите

ИН 24:15 и. данас коме ћете служити

Дел 9:15 јер сам и. тог човека

ИЗАЋИ

 Ис 52:11 и. одатле, не дотичите нечисто!

От 18:4 И. из ње, народе мој

ИЗБАВИТИ

 2Пе 2:9 Јехова зна да људе и. из кушње

ИЗБАВЉЕЊЕ

 Јес 4:14 помоћ и и. с друге стране

Лу 21:28 приближава се ваше и.

ИЗБЕГАВАТИ

 Ис 53:3 Људи су га презирали и и.

ИЗБОР

 Ри 9:11 и. зависи од онога који позива

ИЗБРИСАН

 Дел 3:19 да би вам греси били и.

ИЗВАН

 1Ко 5:13 Бог суди онима који су и. ње

ИЗВИДЕТИ

 Бр 14:36 и. земљу, навели народ да гунђа

ИЗВОР

 Пс 36:9 Ти си и. живота

Јер 2:13 оставили су мене, и. живе воде

ИЗВРТАТИ

 2Ко 4:2 не и. Божју реч

ИЗГЛЕДАТИ

 1Са 16:7 Не обазири се на то како и.

ИЗГОВОР

 Јв 15:22 сада немају и. за свој грех

Ри 1:20 Зато ти људи немају и.

Ју 4 и. за бесрамна дела

ИЗГРАЂИВАЊЕ

 1Ко 14:26 све за међусобно и.

ИЗГРАЂИВАТИ

 1Ко 8:1 љубав и.

ИЗГУБЉЕН

 Пс 119:176 Лутам као и. овца

Лу 15:24 син ми је био и. и нађен је

ИЗДАТИ

 Мт 26:21 један од вас ће ме и.

ИЗЈЕДНАЧАВАЊЕ

 2Ко 8:14 у циљу и.

ИЗЛАЗ

 1Ко 10:13 кад дође искушење, створити и.

ИЗЛЕЧЕН

 Дел 5:16 и сви су били и.

ИЗЛЕЧИТИ

 Лу 4:23 Лекару, и. сам себе!

Лу 9:11 и. болесне

ИЗЛИВАТИ

 Пс 62:8 Пред њим и. своје срце

ИЗМАГЛИЦА

 Ја 4:14 попут и. се накратко појави

ИЗМЕРЕН

 Да 5:27 и. и нашао си се исувише лаган

ИЗМЕТ

 Пз 23:13 ископа рупу и затрпа свој и.

ИЗНЕНАДИТИ

 Лу 21:34 да вас тај дан не затекне и и.

ИЗРАЕЛ

 Пст 35:10 име ће ти бити И.

Пс 135:4 изабрао И. за своје власништво

Га 6:16 Они су И. Божји

ИЛИЈА

 Ја 5:17 И. је био обичан човек као и ми

ИЛИЈЕ

 1Са 1:3 два И. сина свештеници

ИМЕ

 Пст 11:4 да бисмо себи стекли славно и.

Из 3:13 а они ме упитају: Како му је и.?

Из 3:15 Јехова, то је моје и. довека

Из 9:16 да се моје и. објави по целој земљи

Из 20:7 Не спомињи и. на недостојан начин

1Са 17:45 ја на тебе идем у и. Јехове

1Ле 29:13 хвалимо твоје дивно и.

Пс 9:10 који знају твоје и. уздаће се у тебе

Пс 79:9 ради свог славног и.

Псл 18:10 Јеховино и. је јака кула

Псл 22:1 Боље је добро и. него богатство

Про 7:1 Боље је добро и. него добро уље

Јер 23:27 да наведу народ да заборави моје и.

Јзк 39:25 Ревно ћу бранити своје свето и.

Мал 1:11 моје и. биће велико међу народима

Мал 3:16 који размишљају о његовом и.

Мт 6:9 нека се свети твоје и.

Јв 7:29 јер сам дошао у његово и.

Јв 12:28 Оче, прослави своје и.

Јв 14:14 замолите у моје и., ја ћу то учинити

Јв 17:26 Ја сам им објавио твоје и.

Дел 4:12 нема и. које може донети спасење

Дел 15:14 народ који ће носити његово и.

Ри 10:13 ко призове Јеховино и. биће спасен

Фп 2:9 и. које је изнад сваког другог и.

ИМЕТАК

 Псл 3:9 Исказуј част Јехови својим и.

ИМОВИНА

 Јев 10:34 кад су вам отимали и.

ИНОЧЕ

 1Кр 11:3 700 жена и 300 и.

ИСАВ

 Пст 25:34 И. презрео право прворођеног

Јев 12:16 не цени оно што је свето, попут И.

ИСАК

 Пст 22:9 Свезао је свог сина И.

ИСКОРИСТИТИ

 2Ко 7:2 никога нисмо и.

ИСКРЕН

 Ри 12:9 Нека ваша љубав буде и.

ИСКРИВЉЕНО

 Про 1:15 и. се не може исправити

ИСКУСИТИ

 1Пе 2:3 и. сте колико је Господ добар

ИСКУШАВАТИ

 Пз 13:3 Јехова Бог те и. да би знао

1Ко 10:9 И не и. Јехову

ИСКУШАТИ

 Мал 3:10 И. ме на тај начин

Дел 5:9 договорили да и. Јеховин дух

1Ти 3:10 прво их треба и. да ли су прикладни

ИСКУШЕЊЕ

 Мт 6:13 не дај да подлегнемо и.

Мт 26:41 молите се да не дођете у и.

1Ко 10:13 и. које је уобичајено за људе

ИСМЕВАТИ

 Га 6:7 Бог се не може и.

ИСПИТАН

 Ја 1:3 ваша вера, кад је тако и.

ИСПИТАТИ

 Пс 26:2 И. ме, Јехова, прочисти ми срце

Пс 34:8 И. Јехову и уверите се да је добар

1Ко 11:28 свако себе и. да ли је достојан

Га 6:4 нека свако и. своје поступке

ИСПИТИВАТИ

 2Ко 13:5 И. да ли сте у вери

1Јв 4:1 и. да ли такве изјаве потичу од Бога

ИСПИТ

 Псл 27:21 похвала је и. за човека

ИСПРАВЉАТИ (СЕ)

 Пс 94:12 Срећан човек кога ти и.

2Ко 13:11 радујте се, и. се

ИСПРАВНО

 2Ти 1:13 мерило буде и. учење

Ти 2:1 што је у складу са и. учењем

ИСПРАЗАН

 Еф 4:17 воде њихова и. размишљања

ИСПРАЗНОСТ

 Про 1:2 И. над и.!

ИСПУНИТИ

 Мт 5:17 не да обезвредим Закон, него да и.

ИСТИНА

 Пс 15:2 говори и. у свом срцу

Пс 119:160 Срж твоје речи је и.

Псл 23:23 Купуј и. и немој да је продајеш

Јв 4:24 морају му служити духом и и.

Јв 8:32 упознаћете и. и и. ће вас ослободити

Јв 14:6 Ја сам пут, и. и живот

Јв 16:13 дух и. ће вам помоћи да разумете и.

Јв 17:17 Посвети их и., твоја реч је и.

Јв 18:38 Пилат му је рекао: Шта је и.?

2Ко 13:8 ништа не можемо учинити против и.

Еф 4:25 сви говорите и. један другом

2Пе 1:12 утврђени сте у и.

3Јв 4 да моја деца живе по и.

ИСТИЦАЊЕ

 1Јв 2:16 и. свог иметка

ИСТОК

 Ис 41:2 подигао онога који долази са и.

ИСТРАЖИВАТИ

 Псл 25:2 краљевима је слава да и.

Дел 17:11 пажљиво и. Писмо

1Пе 1:10 марљиво испитивали и пажљиво и.

ИСТРАЖИТИ

 Пз 13:14 провери, темељно и.

ИСТРАЈАТИ

 Мт 24:13 ко и. до краја, тај спасен

ИСТРАЈНО

 Лу 8:15 и. доносе плод

ИСТРАЈНОСТ

 Лу 21:19 Својом и. сачуваћете живот

Ри 5:3 невоља води до и.

Ја 1:4 допустите да и. доврши своје дело

Ја 5:11 Чули сте за Јовову и.

ИСУС

 Мт 1:21 ти му дај име И.

ИШЧЕКИВАЊЕ

 Псл 13:12 Од предугог и. разболи се

Лу 3:15 Народ је био у и. и сви су се питали

Лу 21:26 губити свест од страха и и.

Ј

ЈАБУКЕ

 Псл 25:11 златне ј. у сребрним посудама

ЈАГАЊЦИ

 Ис 40:11 Руком ће сакупити ј.

Јв 21:15 волиш ли ме? Храни моје ј.

ЈАГЊЕ

 Ис 53:7 Одвели су га као ј. на клање

Јв 1:29 Ево Ј. Божјег које односи грех

ЈАДАН

 Ри 7:24 Ј. сам ти ја човек!

ЈАК

 ИН 1:7 буди храбар и веома ј.

Ис 35:4 Будите ј., не бојте се

Ри 15:1 носимо слабост оних који нису ј.

1Ко 16:13 непоколебљиви у вери, будите ј.

2Ко 12:10 кад сам слаб, онда сам ј.

ЈАКОВ (1)

 Пст 32:24 Тада се неки човек рвао с Ј.

ЈАКОВ (2)

 Лу 6:16 Ј. сина Јуду

ЈАКОВ (3)

 Дел 12:2 погубио Јовановог брата Ј.

ЈАКОВ (4)

 Мр 15:40 Марија, мајка Ј. Мањег

ЈАКОВ (5)

 Мт 13:55 његова браћа Ј., Јосиф, Симон

Дел 15:13 Кад су они завршили, Ј. је рекао

1Ко 15:7 појавио се Ј., а онда апостолима

Ја 1:1 Ј., Божји роб

ЈАМА

 Псл 26:27 Ко ј. копа, сам у њу упада

Да 6:7 треба да буде бачен у ј. с лавовима

Мт 15:14 слеп води слепог, обојица упасти у ј.

ЈАРАМ

 1Кр 12:14 Мој отац је ставио на вас тежак ј.

Мт 11:30 мој ј. је лаган и мој терет

2Ко 6:14 Не упрежите се у ј. с неверницима.

ЈАРЦИ

 Мт 25:32 као што пастир одваја овце од ј.

ЈАСЛЕ

 Лу 2:7 положила га у ј.

ЈАХ

 Из 15:2 Ј. је моја снага и моја сила

Ис 12:2 јер је Ј. Јехова моја снага

ЈАЧАТИ (СЕ)

 Дел 14:22 Тамо су ј. ученике, храбрећи

Ри 14:19 трудимо се да се међусобно ј.

ЈЕДАН

 1Ко 8:6 ј. Бог, Отац, и ј. Господ, Исус

ЈЕДВА

 1Пе 4:18 ако се праведник ј. спасава

ЈЕДИНОРОЂЕНИ

 Јв 1:18 Ј. бог, он га је обзнанио.

Јв 3:16 Бог је дао свог ј. Сина

ЈЕДИНСТВО

 Пс 133:1 дивно кад браћа живе у ј.!

Еф 4:3 ј., које имате захваљујући духу

Еф 4:13 док сви не постигнемо ј. у вери

ЈЕДНАК

 Фп 2:6 није ни помишљао да буде ј. Богу

ЈЕДНОГЛАСНО

 Дел 15:25 ј. одлучили да изаберемо

ЈЕЗАВЕЉА

 1Кр 21:23 Пси ће појести Ј.

От 2:20 трпиш ту жену Ј.

ЈЕЗДРА

 Јзд 7:11 Ј., свештеник и писар

ЈЕЗЕКИЈА

 2Кр 19:15 Ј. помолио Јехови

ЈЕЗЕРО

 От 19:20 ватрено ј. у којем гори сумпор

ЈЕЗИК

 Пст 11:7 направимо пометњу у ј.

Пс 34:13 чува свој ј. од зла

Псл 18:21 Смрт и живот у власти су ј.

Ис 35:6 ј. немога радосно ће клицати

Ис 50:4 Јехова ми је дао ј. поучених

Со 3:9 народима променити ј. у чист ј.

Ја 1:26 зауздати свој ј.

Ја 3:8 ниједан човек не може укротити ј.

ЈЕЗИЦИ

 За 8:23 десет људи говоре разним ј.

Дел 2:4 почели да говоре разним ј.

1Ко 13:8 ј. ће престати

1Ко 14:22 говорење ј., знак за невернике

От 7:9 из свих народа, племена и ј.

ЈЕЛА

 Да 1:5 од одабраних ј. која је краљ јео

ЈЕРЕМИЈА

 Јер 38:6 Ј. бацили у бунар

ЈЕРУСАЛИМ

 ИН 18:28 Јевус, то јест Ј.

Да 9:25 објави заповест да се Ј. обнови

Мт 23:37 Ј., Ј., ти који убијаш пророке

Лу 2:41 сваке године ишли у Ј. на празник

Лу 21:20 кад видите да је Ј. опколила војска

Лу 21:24 Ј. ће газити незнабошци

Дел 5:28 напунили Ј. својим учењем

Дел 15:2 оду код апостола и старешина у Ј.

Га 4:26 горњи Ј. је слободан, наша мајка

Јев 12:22 ви сте пришли небеском Ј.

От 3:12 Нови Ј. који силази с неба

От 21:2 Нови Ј. силази с неба, као невеста

ЈЕСЕЈ

 1Са 17:12 Ј. је имао осам синова

Ис 11:1 Младица ће изникнути из Ј. пања

ЈЕСТИ

 1Ко 5:11 с таквим немојте ни да ј.

2Со 3:10 неће да ради, нека и не ј.

ЈЕФТАЈ

 Су 11:30 Ј. се заветовао

ЈЕХОВА

 Из 3:15 Ј. је моје име довека

Из 5:2 Ко је Ј.? Ја не познајем тог Ј.

Из 6:3 нисам им се објавио својим именом Ј.

Из 20:7 Не спомињи име Ј. недостојно

Пз 6:5 Воли Ј. свим својим срцем

Пз 7:9 Ј., прави Бог, веран Бог

Пс 83:18 једино ти, коме је име Ј., Свевишњи

Ис 42:8 Ја сам Ј. То је моје име

Ос 12:5 Ј. је име по коме се памти

Мал 3:6 ја сам Ј. и ја се не мењам

Мр 12:29 Ј., наш Бог, један је Ј.

ЈЕХОВИН ДАН

 Јл 2:1 долази Ј.! Близу је!

Ам 5:18 Шта очекујете од Ј.?

Со 1:14 Близу је велики Ј.!

1Со 5:2 Ј. ће доћи као лопов

2Со 2:2 Ј. je већ дошао

2Пе 3:12 док очекујете и имате на уму Ј.

ЈОВ

 Јов 1:9 Зар се Ј. без разлога боји Бога?

Ја 5:11 Чули сте за Ј. истрајност

ЈОВАН (1)

 Мт 21:25 Одакле Ј. власт да крштава?

Мр 1:9 Ј. крстио Исуса у Јордану

ЈОВАН (2)

 Јв 1:42 Ти си Симон, Ј. син

ЈОВАН (3)

 Мт 4:21 Јаков и Ј., Зеведејеви синови

ЈОНА

 Јон 2:1 Ј. се из утробе рибе помолио

ЈОНАТАН

 1Са 18:3 Ј. склопио савез с Давидом

1Са 23:16 Ј. помогао Давиду да ојача поуздање

ЈОРДАН

 ИН 3:13 Ј., вода одозго зауставиће се

2Кр 5:10 окупај се седам пута у Ј.

ЈОСАФАТ

 2Ле 20:3 Ј. се уплашио

ЈОСИЈА

 2Кр 22:1 Ј. је владао 31 годину

ЈОСИФ

 Пст 39:23 Јехова био с Ј.

Лу 4:22 говорили су: Зар ово није Ј. син?

ЈУДА (1)

 Пст 49:10 Скиптар се неће одвојити од Ј.

ЈУДА (2)

 Мт 27:3 Ј. вратио 30 сребрника

ЈУДЕЈАЦ

 За 8:23 ухватиће једног Ј. за огртач

1Ко 9:20 Јудејцима сам био као Ј.

ЈУДЕЈЦИ

 Ри 3:29 Зар је Бог само Бог Ј.?

ЈУНЦИ

 Ос 14:2 приносити хвалу као што бисмо ј.

К

КАЗНИТИ

 Псл 19:18 К. свог сина док има наде

Јер 30:11 К. те колико треба

2Со 1:6 да Бог невољом к. оне

КАИН

 1Јв 3:12 Не будимо као К., који је убио брата

КАЈАТИ СЕ

 Лу 15:7 радост због грешника који се к.

КАМЕН

 Да 2:34 к. се одвалио, нису га дотакле руке

Мт 21:42 К. који су градитељи одбацили

КАМЕЊЕ

 Лу 19:40 ако они ућуте, к. ће повикати

КАМИЛА

 Мт 19:24 лакше к. да прође кроз иглене уши

КАНА

 Јв 2:1 свадба у К. Галилејској

КАСНИТИ

 Авк 2:3 Чак и да к., чекај је

Лу 12:45 Мој господар к. с доласком

2Пе 3:9 Јехова не к. са испуњењем

КАЦИГА

 Еф 6:17 Ставите к. спасења

КВАСАЦ

 Мт 13:33 Краљевство упоредити с к.

1Ко 5:6 мало к. укисели цело тесто

КВОЧКА

 Мт 23:37 као што к. сакупља своје пилиће

КИП

 Из 20:4 Не прави себи к.

Да 2:31 видео си један огроман к.

Да 3:18 нећемо се поклонити златном к.

КИР

 Јзд 6:3 К.: Нека се дом поново изгради

Ис 45:1 помазанику К., кога држи за десницу

КИФА

 1Ко 15:5 појавио се К., затим дванаесторици

Га 2:11 К. дошао у Антиохију, прекорио сам га

КИША

 Пст 7:12 К. је пљуштала 40 дана

Пз 11:14 он ће давати јесењу и пролећну к.

Пз 32:2 Моја поука ће падати као к.

Ис 55:10 Као што се к. и снег не враћају

Мт 5:45 к. пада праведнима и неправеднима

КЛАЊАТИ СЕ

 Мт 4:10 Јехови, свом Богу, к. се

КЛАЊЕ

 Пс 44:22 сматрају нас овцама за к.

Ис 53:7 Одвели су га као јагње на к.

КЛЕВЕТАТИ

 1Ко 4:13 нас к., одговарамо љубазно

КЛЕВЕТЕ

 Ле 19:16 Не шири к. по свом народу

КЛЕВЕТНИК

 Псл 16:28 к. раздваја пријатеље

КЛЕТИ СЕ

 Мт 5:34 Не к. се никако

КЛИЗАВО

 Пс 73:18 постављаш их на к. тло

КЛИЦАТИ

 Јов 38:7 јутарње звезде заједно к.

Ис 65:14 моје слуге ће к. од радости у срцу

КЛОНУТИ

 Пс 143:4 К. сам духом

КЉУЧ

 Лу 11:52 узели сте к. знања

КЉУЧЕВИ

 Мт 16:19 Даћу ти к. Краљевства

От 1:18 имам к. од смрти и гроба

КНЕЗ

 Ис 9:6 Име ће му бити К. Мира

Да 10:13 к. персијског краљевства

КНЕЗОВИ

 Пс 45:16 Поставићеш их за к. по земљи

Ис 32:1 к. ће владати по правди

КЊИГА

 Из 32:33 њега ћу избрисати из своје к.

Мал 3:16 написана к. сећања

От 20:15 није било записано у к. живота

КЊИГЕ

 Про 12:12 Нема краја састављању многих к.

Дел 19:19 своје к. спалили пред свима

КОБРА

 Ис 11:8 играће се над к. рупом

КОВЧЕГ

 Из 25:10 направе к. од акацијиног дрвета

2Са 6:6 Уза је пружио руку и ухватио к.

1Ле 15:2 Нико осим Левита не сме да носи к.

КОЛА

 Су 4:13 900 бојних к. са оштрицама

2Кр 6:17 пламена к. око Јелисеја

КОЊ

 От 6:2 угледао белог к. и на њему јахача

От 19:11 Видео сам отворено небо и белог к.

КОПЉЕ

 1Са 18:11 бацио к. на Давида

КОПРЕНА

 2Ко 3:15 к. покрива њихово срце

КОРАК

 Пст 33:14 у к. са стоком и у к. са децом

КОРАЦИ

 Јер 10:23 Човек не може да управља к.

КОРЕЈ

 Бр 26:11 К. синови нису изгинули

Ју 11 због бунтовних речи као К.

КОРЕН

 Лу 8:13 радосно прихвате, али немају к.

КОРИСНО

 Дел 20:20 нисам прећутао ништа к.

1Ко 6:12 није све к.

1Ко 10:23 Све је дозвољено, али није све к.

2Ти 3:16 надахнуто од Бога и к.

КОРИСТ

 Псл 14:23 Од сваког труда има неке к.

1Ко 10:24 не гледати своју к.

1Ко 13:5 [љубав] не гледа своју к.

Фп 2:4 не само своју к. него и к. других

Фп 2:21 други мисле само на своју к.

КОРИСТИТИ

 1Ко 7:31 који к. свет

КОРНЕЛИЈЕ

 Дел 10:24 К. позвао рођаке и пријатеље

КОРПЕ

 Мт 14:20 преостало 12 пуних к.

КОСА

 1Ко 11:14 за мушкарца срамота ако има дугу к.

КОСТ

 Пст 2:23 напокон к. од мојих костију

Јв 19:36 Ниједна к. неће му бити сломљена

КОСТИ

 2Кр 13:21 мртвац дотакао Јелисејеве к.

Пс 34:20 чува све његове к., ниједна сломљена

Псл 25:15 благ језик ломи к.

Јер 20:9 као ватра затворена у мојим к.

КРАЈ

 Ле 23:22 не жањите своју њиву до самог к.

Ис 46:10 од почетка проричем шта ће на к. бити

Мт 24:14 тада ће доћи к.

Јв 13:1 Исус је волео своје до к.

2Ти 4:7 трку сам до к. истрчао

КРАЉ

 Су 21:25 У то време није било к. у Израелу

1Са 23:17 Ти ћеш бити к., а ја ћу бити уз тебе

Пс 2:6 поставио сам свог к. на Сиону

Псл 21:1 К. срце је као поток

Ис 32:1 К. ће владати праведно

За 14:9 Јехова ће бити к. над свом земљом

Мт 21:5 долази ти твој к., седи на магарцу

Мт 27:29 Здраво, јудејски к.!

Јв 19:15 Ми немамо другог к. осим цара

1Ко 15:25 да влада као к. док Бог не положи

От 11:15 владати као к. у сву вечност

КРАЉЕВИ

 Псл 22:29 вешт човек ће стајати пред к.

Лу 21:12 Водиће вас пред к. и намеснике

Дел 4:26 К. земље се дижу

От 1:6 учинио да будемо к. и свештеници

От 5:10 они ће владати као к. над земљом

От 18:3 К. земље су с њом чинили блуд

КРАЉЕВСТВА

 Мт 4:8 Ђаво му показао к. света

КРАЉЕВСТВО

 Из 19:6 Бићете ми к. свештеника

Да 2:44 Бог ће небески успоставити к.

Да 7:14 Њему предата власт, част и к.

Да 7:18 свете слуге Највишег примиће к.

Мт 6:10 дође твоје К. Нека буде твоја воља

Мт 6:33 тражите најпре К.

Мт 21:43 К. дато народу који доноси плодове

Мт 24:14 добра вест о К. проповедаће се

Мт 25:34 наследите К. припремљено за вас

Лу 12:32 воља вашег Оца је да вам да К.

Лу 22:29 склапам с вама савез за к.

Јв 18:36 Моје К. није део овог света

Дел 1:6 хоћеш ли сада обновити к.?

1Ко 15:24 предати К. свом Богу и Оцу

Га 5:21 који тако чине неће наследити К.

Ко 1:13 пренео нас у к. свог Сина

КРАЉИЦА

 1Кр 10:1 К. Саве дошла код Соломона

КРАЉ ЈУГА

 Да 11:11 К. ће се разгневити

Да 11:40 к. сукобљаваће се с њим

КРАЉ СЕВЕРА

 Да 11:7 напашће тврђаву к.

Да 11:40 на њега ће к. навалити с колима

КРАСТИ

 Псл 30:9 к. и срамотио име свог Бога

Еф 4:28 Ко је к., нека више не к.

КРВ

 Пст 9:4 не смете јести к.

Ле 7:26 не смете да једете никакву к.

Ле 17:11 живот сваког бића је у његовој к.

Ле 17:13 испусти к. и затрпа је земљом

Пс 72:14 њихова к. драгоцена у његовим очима

Мт 26:28 ово представља моју к. савеза

Дел 15:29 да се уздржавате од к.

Дел 20:26 нисам крив ни за чију к.

Дел 20:28 коју је Бог купио к. свог Сина

Еф 1:7 откупнином коју је он платио својом к.

1Пе 1:19 Христовом драгоценом к.

1Јв 1:7 к. Исуса чисти нас од греха

От 18:24 У том граду се нашла к. светих

КРВАРЕЊЕ

 Мт 9:20 12 година патила од к.

КРИВ

 1Са 22:22 Ја сам к. за смрт

КРИВИЦА

 Мт 27:25 к. за његову смрт падне на нас

КРИЛА

 Ру 2:12 под чијим си к. потражила уточиште

КРИТИ

 Псл 28:13 Ко к. преступе, неће имати успеха

КРОТКИ

 Пс 37:11 к. ће поседовати земљу

Со 2:3 тражите Јехову, сви к. на земљи

КРСТИТИ (СЕ)

 Мт 3:13 Исус код Јована да га он к.

Мт 28:19 стварајте ученике, к. их

Лу 3:3 да се к. у знак покајања

Дел 2:41 к. су се, тог дана око 3 000 људи

Дел 8:36 Шта ме спречава да се к.?

КРУГ

 Ис 40:22 Он борави над земаљским к.

КРУНА

 Псл 12:4 Врсна жена је к. свом мужу

КРШТЕЊЕ

 Ри 6:4 својим к. у његову смрт сахрањени

1Пе 3:21 к., које сада спасава и вас

КУЛА

 Пст 11:4 Сазидајмо себи град и к.

Псл 18:10 Јеховино име је јака к.

Лу 13:4 18 људи на које је пала к. у Силоаму

КУПИТИ

 От 5:9 крвљу си к. људе

КУЋА

 Пс 127:1 Ако Јехова не гради к.

Дел 5:42 од к. до к. без престанка поучавали

Дел 20:20 Поучавао вас јавно и од к. до к.

КУЋЕ

 Ис 65:21 Они ће градити к. и живеће у њима

КУЦАТИ

 Мт 7:7 К. и отвориће вам се

КУШЊА

 Лу 8:13 кад наиђе к., они отпадну од вере

Ја 1:12 Срећан је човек који истраје у к.

КУШЊЕ

 Лу 22:28 били сте уз мене у мојим к.

Ја 1:2 радовати се у разним к.

Л

ЛАВ

 1Са 17:36 Твој слуга је убио и л. и медведа

Пс 91:13 Згазићеш младог л. и кобру

Ис 11:7 Л. ће јести сламу као бик

1Пе 5:8 Ђаво иде унаоколо као ричући л.

От 5:5 Л. из Јудиног племена

ЛАВЉИ

 Да 6:27 Он је избавио Данила из л. канџи

ЛАГАТИ

 Ко 3:9 Немојте л. једни друге

Ти 1:2 Бог, који не може да л.

ЛАЖ

 Еф 4:25 кад сте одбацили л., говорите истину

ЛАЖАН

 Мт 26:59 тражили л. оптужбу против Исуса

Га 2:4 због л. браће која су се увукла

Ти 3:10 Човека који шири л. учења

ЛАЖИ

 Пс 101:7 говори л., неће стајати преда мном

2Со 2:11 Бог допушта да поверују у л.

2Пе 2:3 искоришћаваће вас говорећи л.

ЛАЖНИ ПРОРОЦИ

 Мт 7:15 л. у овчијем руну

Мт 24:11 Појавиће се л. и завешће многе

Мр 13:22 л. чиниће чуда

ЛАЖНИ ХРИСТИ

 Мт 24:24 појавиће се л.

ЛАЖОВ

 Псл 19:22 боље бити сиромашан него л.

Јв 8:44 Ђаво, л. и отац лажи

ЛАЗАР

 Лу 16:20 просјак по имену Л.

Јв 11:11 Наш пријатељ Л. је заспао

Јв 11:43 Л., изађи!

ЛАКОВЕРАН

 Псл 14:15 Л. верује свакој речи

ЛАКОМИСЛЕНОСТ

 Псл 1:32 безумне упропастити л.

ЛАКОМСТВО

 Лу 12:15 чувајте се сваке врсте л.

Ко 3:5 л., које је идолопоклонство

ЛАСКАВ

 Псл 26:28 л. уста доносе пропаст

Ри 16:18 л. речима заводе срца

ЛАСКАТИ

 Псл 29:5 Човек који л. разапиње мрежу

Ју 16 л. другима ради властите користи

ЛЕВИЈЕ

 Мал 3:3 очистиће Л. синове као злато

ЛЕВИТИ

 Из 32:26 сви Л. су се окупили око њега

Бр 3:12 Нека Л. припадну мени

2Ле 35:3 Л., који су поучавали цео Израел

ЛЕК

 2Ле 36:16 за њих више није било л.

Псл 12:18 речи мудрих су попут л.

Псл 17:22 Весело срце је добар л.

ЛЕКАР

 Лу 5:31 Не треба л. здравима

ЛЕНШТИНА

 Псл 6:6 Иди к мраву, л.

Псл 10:26 Што је дим очима, то је л.

Псл 19:24 Л. ставља руку у чинију

Псл 20:4 Због хладноће л. не оре

ЛЕЊ

 Мт 25:26 Зли и л. робе

Ри 12:11 Будите марљиви, а не л.

Јев 5:11 постали л. да слушате

ЛЕОПАРД

 Ис 11:6 л. ће лежати с јаретом

Да 7:6 звер која је била као л.

ЛЕПОТА

 Псл 6:25 Не пожели у срцу њену л.

Псл 31:30 л. може бити пролазна

Јзк 28:17 срце се узохолило због л.

Да 11:45 између великог мора и свете горе Л.

ЛЕТО

 Мт 24:32 знате да је близу л.

ЛЕЧЕЊЕ

 От 22:2 Лишће дрвећа за л. народа

ЛЕЧИТИ

 Пс 147:3 л. оне који су сломљеног срца

Лу 10:9 Л. болесне и говорите: Приближило

ЛИДИЈА

 Дел 16:14 Л., продавачица пурпура

ЛИСИЦЕ

 Мт 8:20 Л. имају јазбине, а Син човечји

ЛИЧНОСТ

 Еф 4:24 да обучете нову л.

Ко 3:9 Свуците стару л. и њена дела

Ко 3:10 обуците нову л. која се обнавља

ЛИШЋЕ

 Јзк 47:12 његово л. биће за лек

ЛОВИТИ

 Лу 5:10 Од сада ћеш л. људе

ЛОЗА

 Јер 23:5 праведног краља из Давидове л.

Ми 4:4 под својом л. и под својом смоквом

Јв 15:4 л. не може сама да донесе плод

ЛОПОВ

 Псл 6:30 ако л. украде да би утолио глад

Псл 29:24 Ко се здружи с л., мрзи себе

Мт 24:43 кад би знао у које доба долази л.

1Со 5:2 дан ће доћи као што л. долази ноћу

ЛОПОВИ

 Мт 6:20 благо на небу, л. не проваљују

1Ко 6:10 л. неће наследити Краљевство

ЛОТ

 Лу 17:32 Сетите се Л. жене

2Пе 2:7 избавио је праведног Л.

ЛОШЕ

 Ти 2:8 немају ништа л. да кажу о нама

ЛУДОСТ

 Псл 14:17 Ко лако плане, чини л.

Псл 19:3 Човеку његова л. искривљује пут

Псл 22:15 Л. је привезана детету за срце

1Ко 3:19 мудрост овог света л. пред Богом

ЛУКА

 Ко 4:14 вољени лекар Л.

ЛУТАТИ

 Пс 119:176 Л. као изгубљена овца

Ис 53:6 Сви смо л. као овце

Љ

ЉИЉАНИ

 Лу 12:27 Погледајте љ. како расту

ЉУБАВ

 Пес 8:6 љ. је јака као смрт

Мт 24:12 код већине ће охладнети љ.

Јв 15:13 Нема веће љ. од оне

Ри 8:39 не може нас раставити од Божје љ.

Ри 13:10 љ. је испуњење Закона

1Ко 8:1 а љ. изграђује

1Ко 13:2 а љ. не бих имао, био бих ништа

1Ко 13:8 Љ. никада неће изневерити

1Ко 13:13 А највећа међу њима је љ.

1Ко 16:14 Све што чините, чините с љ.

Ко 3:14 љ. савршено повезује

1Пе 4:8 љ. покрива мноштво греха

1Јв 4:8 Бог је љ.

1Јв 5:3 љ. према Богу значи држати се

Ју 21 одржати се у Божјој љ.

От 2:4 изгубио си љ. коју си имао у почетку

ЉУБАЗНО

 1Ко 4:13 Кад нас клевећу, одговарамо љ.

ЉУБАЗНОСТ

 Дел 28:2 показали су нам посебну љ.

ЉУБОМОРА

 Псл 14:30 љ. је трулеж у костима

ЉУБОМОРАН

 Псл 6:34 жесток је бес љ. мужа

ЉУПКОСТ

 Псл 31:30 Љ. лажна, лепота пролазна

ЉУТ

 Еф 4:26 Сунце да не зађе, а да сте ви још љ.

ЉУТЊА

 Ле 19:18 немој гајити љ.

М

МАГАРАЦ

 За 9:9 твој краљ јаше на м.

МАГАРИЦА

 Бр 22:28 Јехова учинио да м. проговори

МАГИЈА

 Пз 18:10 никог ко би се бавио м.

Дел 19:19 бавили м. спалили су књиге

МАГОГ

 Јзк 38:2 према Гогу из земље М.

МАЈКА

 Из 20:12 Поштуј свог оца и своју м.

Пс 27:10 Чак и ако ме отац и м. оставе

Псл 23:22 не презири своју м. кад остари

Лу 8:21 Моја м. и моја браћа су ови

Јв 19:27 рекао ученику: Ево ти м.

Га 4:26 горњи Јерусалим је наша м.

МАКЕДОНИЈА

 Дел 16:9 Дођи у М. и помози нам

МАЛИ

 Ис 60:22 Од м. ће постати хиљада

МАЛО СТАДО

 Лу 12:32 Не бој се, м.

МАЛТА

 Дел 28:1 на острву које се зове М.

МАНА (недостатак)

 Ле 22:21 На животињи не буде м.

МАНА (храна с неба)

 Из 16:31 Израелци су ту храну назвали м.

ИН 5:12 М. је престала да се појављује

МАНАСИЈА

 2Ле 33:13 М. схватио Јехова прави Бог

МАЊИ

 Лу 9:48 ко се понаша као м.

МАРИЈА (1)

 Мр 6:3 тесар, М. син

МАРИЈА (2)

 Лу 10:39 М. је слушала

Лу 10:42 М. је изабрала оно што је најбоље

Јв 12:3 М. је узела скупоцено мирисно уље

МАРИЈА (3)

 Мт 27:56 Међу њима М. Магдалена

Лу 8:2 М. Магдалена, изашло седам демона

МАРИЈА (4)

 Мт 27:56 М., мајка Јакова и Јосифа

МАРИЈА (5)

 Дел 12:12 кућу М., мајке Јована

МАРИЈА (6)

 Бр 12:1 М. и Арон против Мојсија

МАРКО

 Ко 4:10 Варнавин рођак М.

МАРЉИВ

 Псл 21:5 Планови м. човека ће успети

Ри 12:11 Будите м., а не лењи

Јев 6:11 свако од вас нека остане тако м.

МАРЉИВОСТ

 Псл 12:27 м. је драгоцено благо

МАРТА

 Лу 10:41 М., бринеш се

МАСЛИНА

 Пс 52:8 као м. у Божјем дому

Ри 11:17 као дивља м. накалемљен

МАСЛИНСКА ГОРА

 Лу 22:39 пошао на М.

Дел 1:12 М., која је близу Јерусалима

МАЧ

 1Са 17:47 Јехова не спасава м.

Мт 26:52 који се м. хватају од м. ће и погинути

Еф 6:17 м. духа, Божју реч

Јев 4:12 Божја реч је оштрија од м.

МАЧЕВИ

 Ис 2:4 прековати своје м. у раонике

МЕД

 Из 3:8 у земљу у којој тече м. и млеко

Псл 25:27 Није добро јести превише м.

МЕДВЕДИЦА

 Ис 11:7 Крава и м. заједно ће јести

МЕДВЕЂИ

 1Са 17:37 избавио из лављих и м. канџи

МЕЛХИСЕДЕК

 Пст 14:18 М., краљ Салима, свештеник

Пс 110:4 заувек бити свештеник попут М.

МЕЊАТИ СЕ

 Мал 3:6 ја сам Јехова и ја се не м.

МЕРА

 Лу 6:38 каквом м. мерите

МЕРИЛО

 2Ти 1:13 Нека ти м. буде исправно учење

МЕСЕЦ

 Јл 2:31 м. ће се претворити у крв

Лу 21:25 знакова на сунцу, м. и звездама

МЕСЕЧНИ ЦИКЛУС

 Ле 15:19 жена има м., нечиста

Ле 18:19 односе са женом док је нечиста због м.

МЕСИЈА

 Да 9:25 до М., Вође, проћи ће

Да 9:26 после 62 недеље М. погубљен

Јв 1:41 Нашли смо М.!

Јв 4:25 Знам да долази М., Христ

МЕСО

 Псл 23:20 који прождрљиво једу м.

МЕШАТИ СЕ

 1Ти 5:13 м. се у туђе послове

1Пе 4:15 не трпи зато што се м. у туђе послове

МИЛОСРДАН

 Пз 4:31 Јехова је м. Бог

Пс 78:38 Али он је био м., опраштао им је

Мт 5:7 Срећни су м.

Лу 6:36 Будите м., као ваш Отац

Ја 5:11 Јехова је веома самилостан и м.

МИЛОСРЂЕ

 1Ле 21:13 његово м. веома велико

Не 9:19 у свом великом м. ниси их оставио

Псл 28:13 ко их признаје, указаће му се м.

Мт 9:13 Хоћу м., а не жртву

2Ко 1:3 Отац м. и Бог сваке утехе

Ја 2:13 М. односи победу над судом

МИЛОСТ

 Ис 26:10 зломе укаже м., неће научити

2Ко 6:2 сада је време м.

МИНА

 Лу 19:16 твоја м. је донела десет мина

МИР

 Пс 29:11 Јехова ће благословити свој народ м.

Пс 37:11 уживаће у изобиљу м.

Пс 72:7 владати м. све док буде месеца

Пс 119:165 Велик м. имају који воле твој закон

Псл 17:1 Бољи је комад сувог хлеба с м.

Ис 9:7 м. неће бити краја

Ис 48:18 Твој м. би био као река

Ис 54:13 твоји синови ће имати велики м.

Ис 57:21 Нема м. злима

Ис 60:17 Поставићу ти м. за надгледника

Јер 6:14 М. је!, а м. нема

Мр 9:50 будите у м. једни с другима

Јв 14:27 Остављам вам м., дајем вам свој м.

Дел 9:31 за скупштину наступило раздобље м.

Ри 5:1 останимо у м. с Богом преко Исуса

Ри 8:6 размишљање својствено духу доноси м.

Ри 12:18 будите у м. са свим људима

Фп 4:7 Божји м. чуваће ваше срце

1Со 5:3 М. и сигурност!, изненада уништење

1Пе 3:11 тежи за м. и гради га

От 6:4 добио власт да узме м. са земље

МИРАН

 Ис 32:18 народ ће живети у м. местима

1Пе 3:4 м. и благ дух

МИРИЈАДЕ

 От 5:11 Било их је на м. миријада

МИРНО

 Псл 14:30 М. срце даје живот телу

1Со 4:11 Трудите се да м. живите

МИРОТВОРЦИ

 Мт 5:9 Срећни су м.

МИСАО

 2Ко 10:5 сваку м. да би се покорила Христу

МИСЛИ

 Пс 26:2 прочисти моје најскривеније м.