Пређи на садржај

Пређи на садржај

Б5

Свети шатор и првосвештеник

Делови шатора и прибор

 1. 1 Ковчег (Из 25:10-22; 26:33)

 2. 2 Завеса (Из 26:31-33)

 3. 3 Стуб за завесу (Из 26:31, 32)

 4. 4 Светиња (Из 26:33)

 5. 5 Светиња над светињама (Из 26:33)

 6. 6 Завеса на улазу у шатор (Из 26:36)

 7. 7 Стуб за завесу на улазу (Из 26:37)

 8. 8 Постоље од бакра (Из 26:37)

 9. 9 Олтар за паљење ка̂да (Из 30:1-6)

 10. 10 Сто за хлебове (Из 25:23-30; 26:35)

 11. 11 Свећњак (Из 25:31-40; 26:35)

 12. 12 Шаторско платно од лана (Из 26:1-6)

 13. 13 Шаторско платно од козје длаке (Из 26:7-13)

 14. 14 Покривач за шатор од кожа овнова (Из 26:14)

 15. 15 Покривач за шатор од фокиних кожа (Из 26:14)

 16. 16 Зидни оквир за шатор (Из 26:15-18, 29)

 17. 17 Сребрно постоље зидног оквира (Из 26:19-21)

 18. 18 Полуга (Из 26:26-29)

 19. 19 Сребрно постоље стуба (Из 26:32)

 20. 20 Умиваоник од бакра (Из 30:18-21)

 21. 21 Олтар за жртве паљенице (Из 27:1-8)

 22. 22 Двориште (Из 27:17, 18)

 23. 23 Улаз (Из 27:16)

 24. 24 Завесе од лана (Из 27:9-15)

Првосвештеник

У 28. поглављу Изласка налази се детаљан опис одеће израелског првосвештеника