Постанак 10:1-32

10  Ово су догађаји из живота* Нојевих синова,+ Сима, Хама и Јафета. После потопа родили су им се синови.+  Јафетови синови били су Гомер,+ Магог,+ Мадај,+ Јаван,+ Тувал,+ Месех+ и Тирас.+  Гомерови синови били су Асханас,+ Рифат+ и Тогарма.+  Јаванови синови били су Елиса,+ Тарсис,+ Китим+ и Доданим.+  Од њих потичу народи који живе на острвима,* који су се проширили по својим земљама, свако према свом језику, према својој породици, према свом народу.  Хамови синови били су Хус,+ Мисраим,+ Фут+ и Ханан.+  Хусови синови били су Сева,+ Евила, Савата, Регма+ и Саватака. Регмини синови су Сава и Дедан.+  Хусу се родио Неврод.+ Он је био први моћан човек на земљи.  Био је моћан ловац који се противио Јехови. Зато се каже: „Баш као Неврод, моћан ловац који се противио Јехови.“+ 10  Он је најпре краљевао над Вавелом,+ Орехом,+ Архадом и Халном, у земљи Сенар.+ 11  Из те земље отишао је у Асирију+ и почео је да зида Ниниву,+ Ровот, Халах 12  и Дасем који је био између Ниниве и Халаха: они заједно сачињавају велики град.* 13  Мисраиму+ су се родили Лудим,+ Анамим, Леавим, Нафтухим,*+ 14  Патрусим,+ Хаслухим+ (од кога потичу Филистеји)+ и Кафторим.*+ 15  Од Ханана су потекли Сидон,+ његов првенац, и Хет,+ 16  затим Јевусеји,+ Амореји,+ Гергесеји, 17  Јевеји,+ Арукеји, Асенеји, 18  Арвадеји,+ Самареји и Аматеји.+ После су се хананска племена расејала. 19  Тако је граница Хананаца била од Сидона до Герара,+ близу Газе,+ па све до Содома, Гоморе,+ Адме+ и Севојима,+ близу Даса. 20  То су Хамови синови према својим породицама, према својим језицима, у својим земљама, према својим народима. 21  Сим, праотац свих Еверових синова+ и брат Јафета, који је био најстарији, такође је имао потомство. 22  Симови синови били су Елам,+ Асур,+ Арфаксад,+ Луд и Арам. 23  Арамови синови били су Уз, Ул, Гетер и Мас.+ 24  Арфаксаду се родио Сала,+ а Сали се родио Евер. 25  Еверу су се родила два сина. Један се звао Фалек,*+ јер се у његово време земља* поделила,+ а његов брат се звао Јектан.+ 26  Јектану су се родили Алмодад, Салеф, Асармот, Јерах,+ 27  Адорам, Узал, Дикла,+ 28  Евал, Авимаил, Сава,+ 29  Офир,+ Евила+ и Јовав.+ Све су то били Јектанови синови. 30  Подручје на коме су живели протезало се од Мисе па све до Сафира, брдовитог подручја на истоку. 31  То су Симови синови према својим породицама, према својим језицима, у својим земљама, према својим народима.+ 32  То су породице Нојевих синова према свом породичном пореклу, према својим народима, и од њих су се раширили народи по земљи после потопа.+

Фусноте

 Или: „Ово је историја“.
 Или: „приморски народи“.
 Дословно: „то је велики град“. Израз „велики град“ вероватно је заједнички назив за Ниниву и три друга града.
 Или: „Лудеји, Анамеји, Леавеји, Нафтухеји“.
 Или: „Патрусеји, Хаслухеји (...) и Кафтореји“.
 Или: „човечанство“.
 „Фалек“ значи „подела; струја“.