Бројеви 3:1-51

3  Ово је било Ароново и Мојсијево потомство у време кад је Јехова говорио с Мојсијем на гори Синај.+  Ово су имена Аронових синова: првенац Надав, затим Авијуд,+ Елеазар+ и Итамар.+  То су имена Аронових синова, помазаних свештеника који су били опуномоћени* да служе као свештеници.+  Али Надав и Авијуд су погинули пред Јеховом кад су принели пред Јеховом недозвољену ватру+ у Синајској пустињи. Они нису имали синова. А Елеазар+ и Итамар+ су наставили да служе као свештеници са својим оцем Ароном.  Јехова је рекао Мојсију:  „Доведи Левијево племе+ и постави га пред свештеника Арона да му служи.+  Нека чине што су дужни њему и што су дужни целом збору пред шатором састанка, док служе у светом шатору.  Нека се старају за сав прибор+ у шатору састанка и нека обављају дужности Израелових синова док служе у светом шатору.+  Левите дај Арону и његовим синовима. Они су даровани,* њему су даровани од Израелових синова.+ 10  Постави Арона и његове синове да врше свештеничку службу.+ Ако би се неко из обичног народа приближио светилишту, нека се погуби.“+ 11  Јехова је још рекао Мојсију: 12  „Ево, ја узимам Левите између Израелових синова уместо свих првенаца,+ свих што отварају мајчину утробу међу Израеловим синовима. Левити нека припадну мени. 13  Јер мени припада сваки првенац.+ Оног дана кад сам побио све првенце у египатској земљи,+ себи сам посветио сваког првенца у Израелу, и од човека и од животиње.+ Они нека припадну мени. Ја сам Јехова.“ 14  Јехова је затим рекао Мојсију у Синајској пустињи:+ 15  „Попиши Левијеве синове по домовима њихових очева, по њиховим породицама. Попиши све мушкарце од месец дана па навише.“+ 16  И Мојсије их је пописао по Јеховиној наредби, као што му је било заповеђено. 17  Ово су имена Левијевих+ синова: Гирсон, Кат и Мерарије.+ 18  Ово су имена Гирсонових синова по њиховим породицама: Ловеније и Симеј.+ 19  Катови+ синови по својим породицама су Амрам, Исар,+ Хеврон и Озило. 20  Мераријеви+ синови по својим породицама су Малије+ и Мусије.+ То су Левијеве породице по домовима њихових очева. 21  Од Гирсона су Ловенијева+ породица и Симејева+ породица. То су Гирсонове породице. 22  Међу њима су били пописани сви мушкарци од месец дана па навише.+ Пописаних међу њима било је седам хиљада и петсто.+ 23  Гирсонове породице биле су иза светог шатора.+ Оне су биле улогорене према западу. 24  Поглавар отачког дома у Гирсоновим породицама био је Елисаф, Даилов син. 25  Гирсонови+ су синови у шатору састанка били задужени за шатор+ и његове покриваче,+ за завесу+ на улазу у шатор састанка, 26  за завесе+ за двориште и за завесу+ на улазу у двориште које је око шатора и око олтара и за шаторска ужа+ — за све што спада у ту службу. 27  Од Ката потиче Амрамова породица, Исарова породица, Хевронова породица и Озилова породица. То су Катове+ породице. 28  Свих мушкараца од месец дана па навише било је осам хиљада и шестсто.* Они су имали дужност да се старају о светом месту.+ 29  Породице Катових синова биле су улогорене с јужне стране шатора.+ 30  Поглавар отачког дома у Катовим породицама био је Елисафан, Озилов+ син. 31  Они су били задужени+ за ковчег,+ сто,+ свећњак,+ олтаре+ и прибор+ који припада светом месту и који су користили у служби, као и за завесу+ — за све што спада у ту службу. 32  Поглавар над поглаварима Левита био је Елеазар,+ син свештеника Арона. Он је надгледао оне који су имали дужност да се старају о светом месту. 33  Од Мерарија су Малијева+ породица и Мусијева+ породица. То су Мераријеве+ породице. 34  Свих пописаних мушкараца међу њима од месец дана па навише било је шест хиљада и двеста.+ 35  Поглавар отачког дома у Мераријевим породицама био је Сурило, Авихаилов син. Они су били улогорени са северне стране шатора.+ 36  Мераријеви синови су били задужени да се брину за зидне оквире+ шатора, за његове пречаге,+ стубове+ и постоља и за сав његов прибор+ — за све што спада у ту службу,+ 37  за стубове+ око дворишта, њихова постоља,+ шаторске клинове и ужа. 38  А пред светим шатором са источне стране, то јест пред шатором састанка на страни која гледа према изласку сунца, били су Мојсије, Арон и његови синови. Они су имали дужност да се у корист Израелових синова старају о светилишту.+ Ако би се неко из обичног народа приближио, био би погубљен.+ 39  Свих пописаних Левијевих синова, које су Мојсије и Арон по Јеховиној наредби пописали по њиховим породицама, свих мушкараца од месец дана па навише било је двадесет и две хиљаде. 40  Затим је Јехова рекао Мојсију: „Попиши све мушке првенце Израелових синова од месец дана па навише+ и утврди број имена њихових. 41  А Левите узми за мене — ја сам Јехова — уместо свих првенаца Израелових синова,+ и стоку која припада Левитима уместо свега прворођеног од стоке Израелових синова.“+ 42  И као што му је заповедио Јехова, Мојсије је пописао све првенце Израелових синова. 43  Свих мушких првенаца пребројаних по именима од месец дана па навише било је двадесет две хиљаде двеста седамдесет три. 44  Јехова је још рекао Мојсију: 45  „Узми Левите уместо свих првенаца Израелових синова, и стоку која припада Левитима уместо њихове стоке. Левити нека припадну мени.+ Ја сам Јехова. 46  А као откупну цену+ за оних двеста седамдесет три првенца Израелових синова, колико их има више него Левита,+ 47  узми пет сикала по особи.+ Узми их према светом сиклу. Сикал има двадесет гера.+ 48  Тај новац дај Арону и његовим синовима као откупнину за оне којих има више него Левита.“ 49  И Мојсије је примио новац за откупнину од првенаца који су премашивали број оних које су Левити откупили. 50  Од првенаца Израелових синова примио је тај новац, хиљаду триста шездесет пет сикала, према светом сиклу. 51  Онда је Мојсије по Јеховиној наредби дао новац од откупнине Арону и његовим синовима, као што је Јехова заповедио Мојсију.

Фусноте

 Дословно: „којима су руке напуњене“. Види фусноту за Из 28:41.
 „Даровани“ — хебрејски: нетуним, реч сродна називу „Нетинеји“. Види Јзд 2:43.
 Или: „триста“, према неким рукописима Септуагинте, што када се сабере са збировима из 22. и 34. стиха даје укупан број од 22 000, као што и стоји у 39. стиху.