Бројеви 26:1-65

26  После те пошасти+ Јехова је овако рекао Мојсију и Елеазару, сину свештеника Арона:  „Пребројте цео збор Израелових синова од двадесет година па навише, по домовима њихових очева, све оне који су способни за војску у Израелу.“+  Мојсије и свештеник Елеазар+ рекли су им у пустим равницама Моава,+ код Јордана, према Јерихону:+  „Пребројте оне од двадесет година па навише, као што је Јехова заповедио Мојсију.“+ А Израелови синови који су изашли из египатске земље били су:  Рувим, Израелов првенац;+ Рувимови синови: од Еноха,+ Енохова породица; од Фалуја,+ Фалујева породица;  од Есрона,+ Есронова породица; од Хармије,+ Хармијина породица.  То су Рувимове породице. Пописаних међу њима било је четрдесет три хиљаде седамсто тридесет.+  Фалујев син био је Елијав.  Елијавови синови: Немуило, Датан и Авирон. Тај Датан+ и Авирон+ били су међу онима који су били позивани на збор и који су учествовали у побуни против Мојсија и Арона заједно с Корејевим+ присталицама, кад су се побунили против Јехове. 10  Тада је земља отворила своја уста и прогутала их.+ А Кореј је погинуо кад су изгинуле његове присталице и кад је ватра спалила двеста педесет људи.+ Они су постали упозоравајући пример.+ 11  Али Корејеви синови нису изгинули.+ 12  Симеонови+ синови по својим породицама: од Немуила,*+ Немуилова породица; од Јамина,+ Јаминова породица; од Јахина,+ Јахинова породица; 13  од Заре,* Зарина породица; од Саула,+ Саулова породица. 14  То су Симеонове породице: двадесет две хиљаде двеста пописаних.+ 15  Гадови+ синови по својим породицама: од Сифона, Сифонова породица; од Агија, Агијева породица; од Сунија, Сунијева породица; 16  од Азена,* Азенова породица; од Ирија, Иријева породица; 17  од Арода,* Ародова породица; од Арилија,+ Арилијева породица. 18  То су породице Гадових синова: четрдесет хиљада петсто пописаних.+ 19  Јудини+ синови били су Ир+ и Онан.+ Али Ир и Онан су умрли у хананској земљи.+ 20  Јудини синови по својим породицама били су: од Сале,+ Салина породица; од Фареса,+ Фаресова породица; од Заре,+ Зарина породица. 21  Фаресови синови били су: од Есрона,+ Есронова породица; од Јамуила,+ Јамуилова породица. 22  То су Јудине+ породице: седамдесет шест хиљада петсто пописаних.+ 23  Исахарови+ синови по својим породицама били су: од Толе,+ Толина породица; од Фуве, Фувина породица; 24  од Јасува,* Јасувова породица; од Симрона,+ Симронова породица. 25  То су Исахарове породице: шездесет четири хиљаде триста пописаних.+ 26  Завулонови+ синови по својим породицама били су: од Середа, Середова породица; од Алона, Алонова породица; од Алила,+ Алилова породица. 27  То су Завулонове породице: шездесет хиљада петсто пописаних.+ 28  Јосифови+ синови по својим породицама били су Манасија и Јефрем.+ 29  Манасијини+ синови били су: од Махира,+ Махирова породица. Махиру се родио Галад.+ Од Галада, Галадова породица. 30  Ово су били Галадови синови: од Ахијезера,+ Ахијезерова породица; од Хелека, Хелекова породица; 31  од Азрила, Азрилова породица, од Сихема, Сихемова породица; 32  од Семиде,+ Семидина породица; од Ефера,+ Еферова породица. 33  А Салпад, Еферов син, није имао синове, него само кћери.+ Имена Салпадових кћери била су Мала, Нуја, Егла, Мелха и Терса.+ 34  То су Манасијине породице: педесет две хиљаде седамсто пописаних.+ 35  Ово су били Јефремови+ синови по својим породицама: од Сутала,+ Суталова породица; од Вехера, Вехерова породица; од Тахана,+ Таханова породица. 36  А Суталови синови били су: од Ерана, Еранова породица. 37  То су породице Јефремових+ синова: тридесет две хиљаде петсто пописаних. То су Јосифови синови по својим породицама.+ 38  Венијаминови+ синови по својим породицама били су: од Веле,+ Велина породица; од Асвила,+ Асвилова породица, од Ахирама,* Ахирамова породица; 39  од Суфама,* Суфамова породица; од Уфама,*+ Уфамова породица. 40  Велини синови били су Арад и Наман:+ од Арада, Арадова породица; од Намана, Наманова породица. 41  То су Венијаминови+ синови по својим породицама: четрдесет пет хиљада шестсто пописаних.+ 42  Ово су били Данови+ синови по својим породицама: од Самеја,* Самејева породица. То су Данове+ породице по својим породицама. 43  У свим Самејевим породицама било је шездесет четири хиљаде четиристо пописаних.+ 44  Асирови+ синови по својим породицама били су: од Јемне,+ Јемнина породица; од Јесвије,+ Јесвијина породица; од Верије, Веријина породица; 45  од Веријиних синова: од Евера, Еверова породица; од Мелхила,+ Мелхилова породица. 46  А Асирова кћи звала се Сара.+ 47  То су породице Асирових+ синова: педесет три хиљаде четиристо пописаних.+ 48  Нефталимови+ синови по својим породицама били су: од Асила,+ Асилова породица; од Гунија,+ Гунијева породица; 49  од Јесера,+ Јесерова породица; од Силима,+ Силимова породица. 50  То су Нефталимове+ породице по својим породицама: четрдесет пет хиљада четиристо пописаних.+ 51  То су пописани од Израелових синова: шестсто једна хиљада седамсто тридесет.+ 52  После тога, Јехова рече Мојсију: 53  „Њима нека се подели земља у наследство према броју имена.+ 54  Онима којих има много повећај наследство, а онима којих има мало смањи наследство.+ Нека се свакоме да наследство према броју пописаних. 55  Али земља нека се подели жребом.+ Нека добију наследство према именима племена својих очева. 56  Како одлучи жреб, тако нека се подели наследство између оних којих има много и оних којих има мало.“ 57  А ово су пописани из Левијевог племена+ по својим породицама: од Гирсона,+ Гирсонова породица; од Ката,+ Катова породица; од Мерарија,+ Мераријева породица. 58  Ово су породице Левијевих синова: Ловенијева породица,+ Хевронова породица,+ Малијева породица,+ Мусијева породица,+ Корејева породица.+ Кату+ се родио Амрам.+ 59  Амрамова жена звала се Јохаведа,+ Левијева кћи, која се Левију родила у Египту. Она је Амраму родила Арона, Мојсија и њихову сестру Марију.+ 60  А Арону су се родили Надав и Авијуд,+ Елеазар и Итамар.+ 61  Али Надав и Авијуд су погинули јер су пред Јеховом принели недозвољену ватру.+ 62  Пописаних међу њима било је двадесет три хиљаде мушкараца од једног месеца па навише.+ Они нису били пописани са Израеловим синовима,+ јер нису добили наследство међу Израеловим синовима.+ 63  То су они које су пописали Мојсије и свештеник Елеазар кад су пописивали Израелове синове у пустим равницама Моава, код Јордана, према Јерихону.+ 64  Али међу њима није било ниједног човека од оних које су пописали Мојсије и свештеник Арон кад су пописивали Израелове синове у Синајској пустињи.+ 65  Јер је Јехова за њих рекао: „Помреће у пустињи.“+ Тако није остао ниједан од њих осим Халева, Јефонијиног сина, и Исуса, Навиновог сина.+

Фусноте

 У Пст 46:10 и Из 6:15 „Јемуило“.
 У Пст 46:10 и Из 6:15 „Соар“
 У Пст 46:16 „Есвон“.
 У Пст 46:16 „Ародије“.
 У Пст 46:13 „Јов“.
 У Пст 46:21 „Ихије“.
 У Пст 46:21 „Мупим“, а у 1Ле 7:12 „Суфим“.
 У Пст 46:21 и у 1Ле 7:12 „Упим“.
 У Пст 46:23 „Усим“.