Пређи на садржај

Пређи на садржај

22. ДЕО

Која је улога подружнице?

Која је улога подружнице?

Соломонова острва

Канада

Јужна Африка

Чланови бетелске породице служе у разним одељењима и обављају послове везане за дело проповедања у својој земљи, а понекад и у другим земљама. Можда раде у преводилачком тиму, штампарији, књиговезници, складишту литературе, на изради аудио и видео издања, или обављају неке друге послове везане за ту подружницу.

Одбор подружнице надгледа активности у подружници. Водеће тело поверава Одбору подружнице, у коме се налазе најмање тројица искусних старешина, да води бригу о функционисању те подружнице. Тај одбор обавештава Водеће тело о напретку у свим земљама које су у његовој надлежности, као и о свим проблемима који су можда настали. Такви извештаји помажу Водећем телу да одлучи које ће теме бити размотрене у наредним публикацијама, на састанцима и већим скуповима. Водеће тело редовно шаље своје представнике који посећују подружнице да би члановима Одбора подружнице пренели корисне смернице које им помажу да још боље извршавају своје задатке (Пословице 11:14). Ти представници нашег главног седишта током своје посете обично одрже говор за Јеховине сведоке који служе на подручју за које се брине та подружница.

Подружница подупире скупштине на свом подручју. Некој духовно зрелој браћи у подружници поверено је да одобравају формирање нових скупштина. Они усмеравају активност пионира, мисионара и покрајинских надгледника који служе на подручју подружнице. Организују веће скупове и конгресе, надгледају изградњу нових Дворана Краљевства и старају се да се до скупштина допреми неопходна литература. Све што се ради у подружници доприноси томе да се дело проповедања извршава онако како треба (1. Коринћанима 14:33, 40).

  • Како Одбори подружница помажу Водећем телу?

  • Које одговорности имају нека браћа у подружници?