Пређи на садржај

Пређи на садржај

19. ДЕО

Ко је верни и разборити роб?

Ко је верни и разборити роб?

Духовна храна нам свима много користи

Исус је пре своје смрти насамо разговарао са четворицом својих ученика — Петром, Јаковом, Јованом и Андријом. Док им је говорио какав ће бити знак његове присутности у последњим данима, поставио је једно важно питање: „Ко је дакле верни и разборити роб кога је његов господар поставио над својим слугама, да им даје храну у право време?“ (Матеј 24:3, 45; Марко 13:3, 4). Исус им је обећао да ће он, као њихов „господар“, поставити неке особе које ће његовим следбеницима обезбеђивати духовну храну током времена краја. Ко ће то бити?

То је мала група духом помазаних Исусових следбеника. Тај „роб“ је у ствари Водеће тело Јеховиних сведока. Он обезбеђује правовремену духовну храну другим Јеховиним слугама. Захваљујући том верном робу ми добијамо „храну у право време“ (Лука 12:42).

Тај „роб“ управља Божјим домом (1. Тимотеју 3:15). Исус је верном робу поверио велику одговорност да управља земаљским делом Јеховине организације — да се стара о поседима те организације, да управља делом проповедања и да нас поучава преко скупштина. Тако нам „верни и разборити роб“ обезбеђује неопходну духовну храну у право време посредством публикација које користимо у служби проповедања, као и посредством програма који се износи на нашим састанцима и већим скуповима.

Тај роб је веран зато што се верно држи истине из Светог писма и свог задатка да проповеда добру вест, а разборит је зато што се мудро брине за Христово имање овде на земљи (Дела апостолска 10:42). Очигледно је да Јехова благосиља тог роба јер се све више људи придружује Сведоцима и духовне хране данас има у изобиљу (Исаија 60:22; 65:13).

  • Кога је Исус поставио да обезбеђује духовну храну његовим ученицима?

  • У ком смислу је роб веран и разборит?