Програм покрајинског састанка с покрајинским надгледником – 2019/2020.

Користи овај програм да би пратио говоре на овом покрајинском састанку. Тема овог састанка је „Љубав изграђује“.

„Љубав изграђује“

Током програма овог покрајинског састанка биће објашњено зашто је љубав узвишенија од знања и како све што чинимо можемо чинити у љубави.

Потражи одговоре на следећа питања

На ова питања ће бити одговорено током програма.