Да ли је живот настао стварањем?

Веома је важно у шта верујете када је у питању настанак живота.

Увод

Да ли је наша планета осмишљена како би подржавала живот? Да ли се еволуција неоспорно заснива на чињеницама?

Шта бисте ви рекли?

Можда верујете да Бог постоји и имате поштовање према Библији. У исто време, можда уважавате и мишљење високообразованих и утицајних научника који не верују да је живот настао стварањем.

Жива планета

Живот на земљи никада не би постојао да није неколико срећних „случајности“. Да ли су то заиста случајности или их је неко баш тако осмислио?

Чији је то изум?

Научници и инжењери опонашају системе из природе како би произвели нове и побољшали постојеће производе. Уколико је за те реплике потребан конструктор, шта је са оригиналима?

Претпоставке и чињенице о еволуцији

Једна од основних тврдњи еволуциониста је да мутације пружају генетски материјал потребан за настанак нових врста. Постоје ли чињенице које иду у прилог тој претпоставци?

Наука и библијски извештај о стварању

Да ли је наука оповргла библијски извештај о стварању?

Да ли је важно у шта верујете?

Да ли оно у шта верује утиче на смисао вашег живота?

Литература

Погледајте на којим се изворима темељи ова брошура.