Истражујмо Божју Реч

Божје име у хебрејском делу Светог писма

Како су преводиоци Библије преносили Божје име са хебрејског? Да ли је исправан облик „Јехова“? Шта значи Божје име?

Божје име у грчком делу Светог писма

Погледајте уверљиве доказе да се Божје име налазило у изворном, грчком тексту Библије.

Табела: Пророци и краљеви у Јуди и Израелу (1. део)

Погледајте дијаграм библијске историје у периоду од 997. пре н. е. до 800. пре н. е.

Табела: Пророци и краљеви у Јуди и Израелу (2. део)

Погледајте дијаграм библијске историје у периоду од 800. пре н. е. до 607. пре н. е.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Догађаји који су претходили Исусовој служби

Погледајте табелу и мапу који се односе на период од 3. пре н. е. до пролећа 29. н. е.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Почетак Исусове службе

Погледајте табелу и мапу који се односе на период од јесени 29. н. е. до Пасхе 30. н. е.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Исусова опсежна служба у Галилеји (1. део)

Погледајте табелу и мапу који се односе на период од 30. н. е. до Пасхе 31. н. е.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Исусова опсежна служба у Галилеји (2. део)

Погледајте табелу и мапу који се односе на период од 31. н. е. до 32. н. е., после Пасхе.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Исусова опсежна служба у Галилеји (3. део) и у Јудеји

Погледајте табелу и мапу који се односе на период током 32. н. е., између Пасхе и Празника посвећења.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Исусова каснија служба источно од Јордана

Погледајте табелу и мапу који се односе на период током 32. н. е., после Празника посвећења.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Исусова завршна служба у Јерусалиму (1. део)

Погледајте табелу и мапу који се односе на период од 8. до 14. нисана 33. н. е.

Главни догађаји из Исусовог живота на земљи – Исусова завршна служба у Јерусалиму (2. део)

Погледајте табелу и мапу који се односе на период од 14. нисана до 25. ијара 33. н. е.

Порука коју нам преноси Свето писмо

Од Постанка до Откривења, Свето писмо има исту поруку. О чему је реч?

Постанак и путовања патријарха

Погледајте мапу за библијску књигу Постанак.

Излазак из Египта

Погледајте којим путем су Израелци ишли до Обећане земље.

Освајање Обећане земље

Погледајте мапу на којој су приказани војни походи Израелаца.

Свети шатор и првосвештеник

Погледајте илустрације светог шатора и одоре израелског првосвештеника.

Насељавање Обећане земље

Погледајте мапу подељену по израелским племенима, као и подручја на којима су судиле судије, од Готонила до Самсона.

Давидово и Соломоново краљевство

Погледајте мапу Израела на његовом врхунцу.

Храм који је саградио Соломон

Погледајте приказ храма с његових четрнаест истакнутих обележја.

Светске силе према Даниловом пророчанству

Погледајте значење огромног кипа из Даниловог сна, забележеног у 2. поглављу Данила.

Израел у време Исуса

Погледајте где су постојале римске провинције на подручју Израела и око њега.

Храмско брдо у првом веку

Погледајте приказ храма у Исусово време, с неким истакнутим обележјима.

Последња седмица Исусовог живота на земљи (1. део)

Погледајте мапу Јерусалима и његове околине, као и табелу с догађајима од 8. до 11. нисана 33. н. е.

Последња седмица Исусовог живота на земљи (2. део)

Погледајте табелу с догађајима од 12. до 16. нисана 33. н. е.

Ширење хришћанства

Погледајте мапу са Павловим проповедничким путовањима и градовима из Откривења.

Мере

Сликовит приказ библијских мера за дужину, течност и суву материју.

Тежина новчаних јединица

Сликовит приказ библијских новчића и мера.

Хебрејски календар

Упоредите библијски лунарни календар са савременим да бисте видели када се шта одвијало.