Слушајте и извршавајте Божју Реч (Лука 4:1-30; 1. Краљевима 17:8-24)

ФОРМАТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ