යෙහෝවා දෙවිට ප්‍රශංසා කරන්න පාවිච්චි කරන මේ වීඩියෝ ඔන්ලයින් බලන්න හෝ ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න.

පහත ලැයිස්තුවෙන් කැමති භාෂාවක් තෝරගෙන හොයන්න කියන තැන ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒ භාෂාවෙන් තියෙන ගීතිකා ඔන්ලයින් බලන්න හෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයාට පුළුවන්.