Kalo te përmbajtja

Kalo te menuja dytësore

Kalo te përmbajtja

Dëshmitarët e Jehovait

shqipe e shenjave

Dëgjoje Perëndinë që të jetosh përgjithmonë

PJESA 2

Kush është Perëndia?

Kush është Perëndia?

Ka vetëm një Perëndi dhe emri i tij është Jehova. (Psalmi 83:18) Ai jeton në qiell, prandaj nuk mund ta shohim. Na do dhe dëshiron që edhe ne ta duam. Po ashtu, dëshiron që të duam të tjerët. (Mateu 22:​35-40) Ai është Tejet i Larti, Krijuesi i çdo gjëje.

Edhe krijesa e parë e Perëndisë ishte një person i fuqishëm që jetonte në qiell dhe më vonë u bë i njohur si Jezu Krishti. Jehovai krijoi edhe engjëjt.

Jehovai krijoi gjithçka që është në qiell . . . dhe në tokë. Zbulesa 4:11

Perëndia Jehova krijoi yjet, si dhe tokën e gjithçka që është në të.​—Zanafilla 1:1.

Ai e formoi Adamin, njeriun e parë, nga pluhuri i tokës.​—Zanafilla 2:7.