Kalo te përmbajtja

Dëshmitarët e Jehovait

Zgjidh gjuhën shqip

Cookies dhe teknologji të ngjashme që përdoren në WWW.JW.ORG

Cookies dhe teknologji të ngjashme që përdoren në WWW.JW.ORG

Ka lloj-lloj cookies, që kryejnë funksione të ndryshme dhe në përgjithësi ta lehtësojnë përdorimin e sitit. Më poshtë përmenden disa shembuj si i përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme.

Emri i Cookie (Cookies)

Qëllimi

Kohëzgjatja *

Lloji

insight-${featureID}-usageInfo

Përdoret për të mbledhur informacione për mënyrën si e përdor dikush sitin. Ky informacion përdoret për të përpiluar raporte dhe për të përmirësuar sitin. Informacioni mblidhet në mënyrë anonime dhe përfshin llojin e shfletuesit të Internetit, pajisjen që përdor dikush, vendin nga është futur në sit, sa herë e ka përdorur sitin ose një veçori të tij dhe sa gjatë i përdor disa veçori specifike të sitit.

E pacaktuar (memorie lokale)

Analitik

ckLang

I jep përdoruesit mundësinë të shkojë automatikisht te gjuha e sitit që e ka zgjedhur më parë për https:/​/​www.jw.org/​.

1 vit

Funksional

otherContentLang

I jep përdoruesit mundësinë ta kthejë përmbajtjen e një artikulli në gjuhën e përdorur më shpesh kohët e fundit, te përzgjedhja e gjuhës Lexo në.

E pacaktuar

Funksional

persistentData-ACCESSIBILITY_MODE

I jep përdoruesit mundësinë që t’i aktivizohet automatikisht veçoria për të shfaqur pjesët e klikueshme, nëse e ka aktivizuar më parë.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-AutoCompleteFeatured-contentLanguageFilter

I jep përdoruesit mundësinë të zgjedhë një nga gjuhët që ka përdorur më shumë kohët e fundit nëpërmjet opsionit Lexo në.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-AutoCompleteFeatured

I jep përdoruesit mundësinë të zgjedhë nga opsioni i përzgjedhjes së gjuhës në sit gjuhën që ka përdorur më shpesh kohët e fundit.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-AutoCompleteFeatured-${fieldID}

I jep përdoruesit mundësinë që, në krye të një fushe që plotësohet vetë, të zgjedhë një nga përzgjedhjet më të fundit që ka bërë.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-${pageType}_VIEW_MODE

I jep përdoruesit mundësinë t’i shfaqen automatikisht sitet si listë ose si ikona të grupuara, në varësi të pamjes që ka zgjedhur më përpara.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-${pageID}${accordionID}

I jep përdoruesit mundësinë t’i hapen ose t’i mbyllen automatikisht zërat e grupuar si fizarmonikë (accordions) të një siti, bazuar në përzgjedhjet që ka bërë herën e fundit kur vizitoi këtë faqe.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-slContentToggleControlState

I jep përdoruesit, i cili po sheh një faqe Interneti në gjuhën e shenjave, mundësinë që t’i hapet ose t’i mbyllet teksti i videos në bazë të preferencave.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-mid${pageID}-${languageCode}-ReadStatus

E sinjalizon përdoruesin për njoftimet e reja që nuk i ka lexuar ende.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

persistentData-mid${pageID} -verified-${year}

I jep përdoruesit mundësinë të klikojë butonin e pranimit vetëm një herë në vit për një faqe Interneti që kërkon konfirmim para se ta shohësh.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

${featureID}Enabled

I jep përdoruesit mundësinë të vazhdojë ta përdorë një veçori që e ka përdorur herën e fundit kur vizitoi sitin.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

lesson-${pageID}-${languageCode}-progress

I jep përdoruesit mundësinë të kthehet te mësimi i fundit që ka bërë gjatë kursit online për studimin e Biblës.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

Shih edhe «Cookies dhe teknologji të ngjashme që përdoren në disa nga sitet tona».

^ par. 6 Kohëzgjatja quhet e «E pacaktuar (memorie lokale)» kur të dhënat ruhen në motorin e arkivimit të shfletuesit dhe jo si një cookie. Të dhënat e ruajtura në këtë mënyrë qëndrojnë aty për një kohë të pacaktuar, derisa përdoruesi të fshijë historikun e shfletuesit.