Kalo te përmbajtja

Dëshmitarët e Jehovait

Zgjidh gjuhën shqip

Cookies dhe teknologji të ngjashme që përdoren në BA.JW.ORG

Cookies dhe teknologji të ngjashme që përdoren në BA.JW.ORG

Ka lloj-lloj cookies, që kryejnë funksione të ndryshme dhe në përgjithësi ta lehtësojnë përdorimin e sitit. Më poshtë përmenden disa shembuj si i përdorim cookies dhe teknologji të ngjashme.

Emri i Cookie (Cookies)

Qëllimi

Kohëzgjatja *

Lloji

pk_id.*

Përdoret për të mbledhur informacione për mënyrën si e përdor dikush sitin. Ky informacion përdoret për të përpiluar raporte dhe për të përmirësuar sitin. Informacioni mblidhet në mënyrë anonime dhe përfshin llojin e shfletuesit të Internetit, pajisjen që përdor dikush, vendin nga është futur në sit, sa herë e ka përdorur sitin ose një veçori të tij dhe sa gjatë i përdor disa veçori specifike të sitit.

2 vjet

Analitik

balogCache.data, .keys

I jep përdoruesit mundësinë të marrë informacion në rast errori.

Sesion

(memorie sesioni)

Funksional

adal.*

Përdoret për të ruajtur autentifikimin e përdoruesit dhe tokenin e aksesit.

Sesion

(memorie sesioni)

Shumë i domosdoshëm

BA

Përdoret për të kuptuar nëse shfletuesi është Safari apo jo.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

CurrentCulture

I jep përdoruesit mundësinë të shikojë ndërfaqen në gjuhën e tij.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.authenticationCache.*

Përdoret për të ruajtur domeinet e aplikacioneve që përdoruesit i është dhënë akses dhe veprimet që mund të kryejë në çdo domein.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.languageCache.*

I jep përdoruesit mundësinë të zgjedhë shpejt emrat e gjuhëve.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.purposeTagCache.*

I jep përdoruesit mundësinë të ripërdorë purpose tags.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.stringsCache.*

Përdoret për të kujtuar lidhjet gjuhësore (language strings) për përkthimin.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.tradeSkillCache.*

I jep përdoruesit mundësinë të ripërdorë disa aftësi (trade skills).

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.tradeTagCache.*

I jep përdoruesit mundësinë të ripërdorë trade tags.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

cache_version

Përdoret për të anuluar versionin cache të ruajtur, kur është i pasaktë.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

language_cache

I jep përdoruesit mundësinë të zgjedhë shpejt emrat e gjuhëve.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

loadedStaticLanguage

Përdoret për të ruajtur version cached të gjuhës statike me të cilën ndërfaqja e përdoruesit është ndërtuar.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

purposetag_cache

I jep përdoruesit mundësinë të ripërdorë purpose tags.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

trade_cache

I jep përdoruesit mundësinë të ripërdorë trade skills.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

tradetag_cache

I jep përdoruesit mundësinë të ripërdorë trade tags.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

version

Përdoret për të ruajtur versionin e sitit që do të shfaqet dhe për modifikimin e cache.

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

ba.persistentCache.*

I jep përdoruesit mundësinë të përdorë settings të duhur (si paging dhe settings për faqet e përzgjedhura).

E pacaktuar (memorie lokale)

Funksional

my_locale

I jep përdoruesit mundësinë të shikojë ndërfaqen në gjuhën e duhur.

6 muaj

Funksional

Shih edhe «Cookies dhe teknologji të ngjashme që përdoren nga sitet tona».

^ par. 6 Kohëzgjatja quhet e «E pacaktuar (memorie lokale)» kur të dhënat ruhen në motorin e arkivimit të shfletuesit dhe jo si një cookie. Të dhënat e ruajtura në këtë mënyrë qëndrojnë aty për një kohë të pacaktuar, derisa përdoruesi të fshijë historikun e shfletuesit.