Mund të përdorësh këto lëvizje të thjeshta për të kontrolluar videon ndërsa e shikon:

  • Prek me dy gishta: Fillon ose ndalon videon.

  • Shfleto majtas: Kalon në pjesën e ardhshme.

  • Shfleto djathtas: Kalon në pjesën e mëparshme.

  • Shfleto lartë: Rrit shpejtësinë e videos.

  • Shfleto poshtë: Ul shpejtësinë e videos.

  • Prek me një gisht: Tregon ose fsheh panelin e kontrollit të videos.