Videot që nuk janë shkarkuar paraqiten me ngjyrë më të zbehtë. Prek mbi një video që të fillosh ta shkarkosh nga jw.org. Prek butonin Download All për të shkarkuar të gjitha videot në faqe. Nëse dëshiron të fshish një video nga pajisja jote, mbaje të shtypur gjatë (preke dhe mos e hiq menjëherë gishtin).