JW Language funksionon në pajisjet e mëposhtme:

  • iPad 2 e modele më të reja (me sistemin iOS 7.0 ose më të ri)

  • iPad Mini (me sistemin iOS 7.0 ose më të ri)

  • iPhone 4 ose më të ri (me sistemin iOS 7.0 ose më të ri)

  • iPod Touch (5th generation) (me sistemin iOS 7.0 ose më të ri)

Aplikacioni nuk do të funksionojë në:

  • iPad 1

  • iPhone 3GS ose versione më të vjetra