• Lexo: Mund të bësh krahasime krah për krah mes gjuhës amtare dhe gjuhëve që dëshiron të mësosh

  • Dëgjo: Regjistrime të çdo fjale, shprehjeje dhe botimi nga dikush që e ka gjuhën e vet amtare

  • Shiko: Videot Pse ta studiosh Biblën? dhe Si zhvillohet një studim biblik? janë në gjuhën tënde amtare dhe në gjuhët që do të mësosh

  • Kuiz: Metoda Flash-card