Krijo koleksione të shumëfishta dhe ruaj çdo shprehje në njërin prej tyre që t’i gjesh shpejt shprehjet më të përdorura dhe më të vështira. Koleksionet e tua mund t’i shohësh edhe në metodën Flash-Card.