• Ka disa koleksione audio (muzikë, lexime nga Bibla në formë drame dhe të tjera).

  • Mund të dëgjosh një program specifik ose të gjithë koleksionin kur përdor funksionin Play All.

  • Përdor Shuffle për të dëgjuar të gjithë koleksionin audio sipas një rendi të rastësishëm.