Nga 3 tetori 2016 nuk do të ketë më botime në formatin MOBI në jw.org. Nëse ke një pajisje Amazon Kindle, botimet tona mund t’i marrësh në një nga mënyrat e mëposhtme:

  • Duke i shkarkuar botimet në aplikacionin JW Library. Ky aplikacion disponohet falas në Amazon Appstore.

  • Duke i shkarkuar botimet në format PDF nga jw.org. Nëse tani regjistrohesh në një podcast Kullës së Rojës ose të Zgjohuni! në formatin MOBI, ndoshta dëshiron të bësh një regjistrim të ri në formatin PDF. Përdor linkun PODCAST-E te faqja BOTIME > REVISTA.