Kalo te përmbajtja

5 MAJ 2016
MATERIALE TË REJA

Materialet audio në format AAC nuk prodhohen më

Materialet audio në format AAC nuk prodhohen më

Duke filluar nga 2 maji 2016, materialet audio në format AAC nuk do të disponohen më në jw.org. Nëse je abonuar për të marrë revistat Kulla e Rojës ose Zgjohuni! në format audio AAC, nëse dëshiron, bëj një abonim të ri në formatin audio MP3. Mund ta bësh këtë duke përdorur linkun PODCAST-E te faqja BOTIME > REVISTA.