Tani muzika dhe teksti për 151 këngët e librit të ri T’i këndojmë me gëzim’ Jehovait! janë në dispozicion edhe me video. Teksti i këngëve shfaqet në ekran gjatë mbledhjeve të kongregacionit të Dëshmitarëve të Jehovait.