Faqja Informacion për zyrën dhe vizitat është përditësuar për Shtetet e Bashkuara. Tani në këtë faqe mund të gjeni informacion të rishikuar në lidhje me rezervimet e vizitave dhe me orarin më të përshtatshëm kur duhet të mbërrini për një vizitë, si edhe një link për broshurën e re të vizitave në selinë botërore në Uoruik.